Přeskočit na obsah

Únor 2023

Letní šachový tábor Hřebečníky 2023

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 30. 7. - 6. 8. 2023 (letos nedě­le - nedě­le!) v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích.  Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e-mail: herejkpetr@seznam.cz co… Číst dále »Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023

Velká cena Tachova

V sobo­tu 4. 2. 2023 v Dlou­hé Újezdě u Tacho­va pro­bě­hl tře­tí tur­naj Vel­ké ceny mlá­de­že. V tur­na­ji A star­to­va­li z našich hrá­čů Jan Lang­ma­jer a Makar Hon­cha­rov, lépe se daři­lo Hon­zo­vi, kte­rý vybo­jo­val 3 body a obsa­dil 3. mís­to. Makar… Číst dále »Vel­ká cena Tachova