Přeskočit na obsah

Únor 2023

Letní šachový tábor Hřebečníky 2023

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 30. 7. - 6. 8. 2023 (letos nedě­le - nedě­le!) v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích.  Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e-mail: herejkpetr@seznam.cz co… Číst dále »Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023