Soutěž v řešení šachových diagramů (7)

Opět po týd­nu nová vár­ku dia­gra­mů (viz pří­lo­ha), opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 6. 5.! A jaká byla správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne? pokro­či­lí:  1…Dxh3+ 2.Kxh3 Je3+ 3.Kh4 Jf3+ 4.Kh5 Sg4# čer­ný vyhra­je 1…Vf8 2.Vd8 Dh4+!–+ 1…Sxf5 2.Sxf5 Vxg3+ 3.fxg3 d3+ 4.Df2 Sxf2+–+ 1.f8J g4 2.Je6! dxe6 3.d7 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (6)

Nové dia­gra­my opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 29.4.! A správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: zku­še­něj­ší:  1.Sg7# 1.d8J# 1.Kf7 e5 2.Sg7# 1.Dxf7+! Vxf7 2.Jxe6+ Kh6 3.Jxd8+- 1.Kc6!! [špat­ně je 1.Kc7?? Kc5 2.Kb7 Kd6 3.Kxa7 Kc7= a remí­za] 1…Kd4 2.Kb7 Kd5 3.Kxa7 Kc6 4.Kb8+- a pěšec dojde do dámy 1.g8D+! Kxg8 2.Ke6 […]

Czech Chess.com Cup

Onli­no­vý tur­naj Czech Chess.com cup pořá­da­ný naším ŠK 64 Plzeň (ve spo­lu­prá­ci s ŠK Smí­chov) v nedě­li 19.4.2020 skon­čil úspě­chem našich barev. Marek Janouš byl v kon­ku­ren­ci 84 hrá­čů nej­lep­ší, vybo­jo­val 7 bodů ze 7 a celý tur­naj vyhrál! Skvě­lé, gra­tu­lu­je­me! Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 13.Petr Herejk 5, 20.Dan Nový 4, 26.Honza Lang­ma­jer 4, 30.Matěj Šeter­le 4, 33.Artem Mame­tev 4, 41.Míša […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (5)

Dal­ší vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 22.4.! Řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 9. 4.): zku­še­něj­ší:  1…b5+! (důle­ži­té! Nut­no zablo­ko­vat pole b5) 2.axb5 Je5+ 3.Kc5 Sb4#  1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.b7 f2 5.b8D f1D 6.Db5+ Dxb5 7.Kxb5 Kg5 8.a4 h5 9.a5 h4 10.a6 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (4)

Již čtvr­tá vár­ka dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 15.4.! A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 2.4.): zku­še­něj­ší:  bílý vyhra­je - 1.Kb4!! Kxe4 2.c5 Kd5 [2…Kf3 3.c6 e4 4.c7 e3 5.c8D e2 6.Df5++–] 3.Kb5 e4 4.c6 e3 5.c7 e2 5.c8D […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (3)

Tře­tí vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 9.4.! A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 26.3.): zku­še­něj­ší:  1…Dxh2+!! 2.Kxh2 [2.Kf1 Dxh1+ (2…Jfxe4 3.Ke2 Dxf2+ 4.Kd3 Dd2#) 3.Ke2] 2…Jg4+ 3.Kg1 [3.Kg2 Vxf2+ 4.Kg1 Jh3#] 3…Jh3+ 4.Kg2 [4.Kf1 […]