Šachové kroužky

Tréninky ve školním roce 2019/2020

Masarykovo gymnázium

Plzeň, Petá­ko­va ul. 2, (v pří­ze­mí vle­vo od vstu­pu do budo­vy), pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí od 14 do 17,45 hod, tre­nér Petr Herejk (herejkpetr@seznam.cz)

  • krou­žek pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé od 14 do 15 hod.
  • šacho­vé tré­nin­ky pokro­či­lých od 15 do 16 hod.
  • šacho­vé tré­nin­ky repre­zen­ta­ce od 16 do 17,45 hod.

2.ZŠ

Kaž­dé úte­rý budou tré­nin­ky na 2.ZŠ, Sch­war­zo­va ul., tre­nér Petr Herejk (herejkpetr@seznam.cz),

  • krou­žek začá­teč­ní­ků od 13,00 do 13,45 hod.
  • krou­žek pokro­či­lých od 14,00 do 14,45 hod.