Přeskočit na obsah

Prosinec 2022

PF 2023

Pře­je­me Vám vše nej­lep­ší do nové­ho roku.

Sedm bodů z Budějovic

Ano, sedm bodů ze čtyř zápa­sů při­vez­la naše ligo­vá druž­stva mlá­de­že z dal­ší­ho dvoj­ko­la 1. ligy mlá­de­že. Kdo by ale čekal, že z těch sed­mi bodů bude mít Áčko šest a Béč­ko se bude… Číst dále »Sedm bodů z Budějovic

Mikulášská šachová nadílka

Miku­láš­ské­ho šacho­vé­ho tur­na­je se Pra­­­ze-Smí­cho­­vě zúčast­ni­lo také sedm hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji A se nej­lé­pe ved­lo Víťo­vi Blud­ské­mu, kte­rý v pěti­ko­lo­vém tur­na­ji 16 hrá­čů vybo­jo­val 4 body a obsa­dil skvě­lé 3. mís­to. Hned… Číst dále »Miku­láš­ská šacho­vá nadílka