Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2013

Let­ní dět­ský tábor mla­dých šachis­tů se usku­teč­nil ve dnech 12. – 20. 7. 2013 v are­á­lu LDT Boně­ti­ce (okr. Tachov). Tábo­ra se zúčast­ni­lo 66 dětí.