Přeskočit na obsah

Srpen 2022

Bleskový turnaj sv. Jana Nepomuckého

Nepo­muk 31.8.2022 3.Holý Filip 6,5, 15.Hon­cha­rov Makar 4, 18.Hrd­lič­ka Vác­lav 3. Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr645103.aspx?lan=5

Šachové kroužky 2022/23

Aktu­ál­ní seznam šacho­vých krouž­ků pro letoš­ní rok nalez­ne­te na strán­ce https://www.sk64.cz/sachove-krouzky/. Podrob­nos­ti bude­me prů­běž­ně doplňovat.

Ve vedení Petr Neuman

Po šes­tém kole tur­na­je CALLIDITAS OPEN hra­né­ho v rám­ci Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022 je v čele nasa­ze­ná jed­nič­ka vel­mis­tr Petr Neu­man. Jako jedi­ný z hrá­čů špič­ky tur­na­je par­tie v pátém i šes­tém kole vyhrál (nad… Číst dále »Ve vede­ní Petr Neuman

Vyhraje Petr Neuman počtvrté?

V sobo­tu 20. srp­na odstar­to­val v plzeň­ském hote­lu Parkho­tel 21. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022. Nej­vět­ším favo­ri­tem hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho tur­na­je – CALLIDITAS OPEN – je mezi­ná­rod­ní vel­mis­tr Petr Neu­man hra­jí­cí za ŠK Líně,… Číst dále »Vyhra­je Petr Neu­man počtvrté?