Přeskočit na obsah

Únor 2022

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - únor 4 28. 2. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/ZhUu44LJ 1.Herejk Petr 6. 2.Bludský Hynek 6,  3.Bludský Vít 5, 4.Hodl Voj­těch 4, 5.Václavík Robert 3,5,  (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Členské příspěvky 2022

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klu­bu  257349750/0300 část­ky jsou  185 Kč hrá­či do 18… Číst dále »Člen­ské pří­spěv­ky 2022

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 3

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - únor 3 21. 2. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/3OxRhesL 1.Herejk Petr 4,5, 2.Blud­ský Hynek 3,5, 3.Blud­ský Vít 3, 4.Vác­la­vík Robert 3, 5.Tirb Ale­xej 1 (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

Tur­naj mlad­ších 1.(1.H10) Hon­cha­rov Makar 6,5, 14.(4.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612574.aspx?lan=5&art=1. Tur­naj star­ších 1.(1.v Ope­nu dívek) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 17.(2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31.(5.D14) Urvál­ko­vá Ema 2,… Číst dále »4. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu