Přeskočit na obsah

Květen 2021

Turnaje KM ŠSPK (3)

Dopo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/8E3druNI 1.Lang­ma­jer Jan 6, 3.Bernt The­o­dor 5 (13 hrá­čů). Odpo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/iQLxU4GS 1.Janouš Marek 6, 2.Šeter­le Matěj 6, 3.Mame­tev Artem 5 (17 hráčů).

Nedělní turnaje na Lichess (6)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 6 onli­ne na lichess.org 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/aK5WHIsB 1.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 7, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5, 3.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4,5, 4.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 4, 5.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 4, 6.Steh­lík… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (6)

Přátelský zápas družstev mládeže v online šachu ŠK 64 Plzeň vs. Výběr Karlovarského kraje

byl ode­hrán v sobo­tu 29. 5. 2021. Hrá­lo se na 15 šachov­ni­cích kaž­dý dvě par­tie rapid tem­pem 15 min + 5 s/tah. Ačko­li jsme na přá­ní sou­pe­řů vyne­cha­li nej­lep­ší tři naše mlá­dež­ní­ky Mar­ka Janou­še, Arte­ma… Číst dále »Přá­tel­ský zápas druž­stev mlá­de­že v onli­ne šachu ŠK 64 Plzeň vs. Výběr Kar­lo­var­ské­ho kraje

Nedělní turnaje na Lichess (5)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 5 onli­ne na lichess.org 23. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/JISNeeSa 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6, 2.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 5, 3.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 3, 4.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3, 4. 5. 5.Kuchta Ště­pán (Ste­­pan-Kuchta) 2,5, 6.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2,5, 7.Hodl Voj­těch (KrBoV) 2. Šacho­vý… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (5)

Turnaje KM ŠSPK (1, 2)

Dopo­led­ní tur­naj 1 Lichess, 15. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/8E3druNI 6.Mame­tev Artem 4,5, 10.Bernt The­o­dor 4, 15.Mores Anto­nín 3,5, 17.Suchý David 3, 25.Steh­lík Rudolf 1,5, 27.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Odpo­led­ní tur­naj 1 Lichess, 15. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/bR5r2tI2 2.Janouš Marek 5,5, 3.Lang­ma­jer Jan 5,5,… Číst dále »Tur­na­je KM ŠSPK (1, 2)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 3

17. 5. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/MSlwbRET 1.Herejk Petr 6, 2.Hrdina Jan 5, 3.Váňa Jan 5, 4.Rybáček Mar­tin 4,5, 5.Blud­ský Hynek 4, 6.Bernt The­o­dor 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Suchý Mar­tin 3,5, 9.Suchá Eliš­ka 3, 10.Mach Jan 2, 11.Hen­drych­o­vá Tere­za 1.

Nedělní turnaje na Lichess (4)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 onli­ne na lichess.org 16. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Šeter­le Matěj (Mate­o­E­gr­son) 6,5, 3.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 5, 4.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 4, 5. 5.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 4, 6.Les Jiří (Jiri_Les) 3, 7.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 3,… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (4)

Nedělní turnaje na Lichess (3)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 3 onli­ne na lichess.org 9. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 6,5, 3.Hodl Voj­těch (KrBoV) 4, 4.Les Jiří (Jiri_Les), 5.Plic Edu­ard (Plice_13)‚ 6.Mores Anto­nín (tonda08) 3,… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (3)

Školení trenérů 3. třídy

JŠS a TMK ŠSČR pořá­da­jí ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy, prv­ní část pro­běh­ne 15. a 16. květ­na onli­ne pod vede­ním IM Davi­da Kaňov­ské­ho a 2. část o víken­du 22. a 23. květ­na ve Vrá­ži u Pís­ku. Více infor­ma­cí v příloze.