Přeskočit na obsah

Říjen 2023

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 5

Blesk ŠK64Plzeň říjen5, pon­dě­lí 30.10.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/GGJJnf8D): 1.Herejk Petr 5,5 z 7, 2.Jan­čík Voj­těch 5, 3.Hon­cha­rov Makar 5, 4.Vaník Jakub 4,5, 5.JANCZ252 3, 6.PepaB9999 3, 7.Tirb Ale­xej 2.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 4

Blesk ŠK64Plzeň říjen4, pon­dě­lí 23.10.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/dATJcn4k): 1.Velič­kov Domi­nik 4 ze 4, 2.Bechyn­ský Jan 3, 3.Vaník Jakub 2, 4.Vác­la­vík Robert 1,5, 5.PepaB9999 1.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 103, Plzeň 10. 10. 2023 1.Holý Filip 5,5 (z 6), 2.Herejk Petr 4,5, 3.Hon­cha­rov Makar 3,5, 4.Jan­čík Voj­těch 1,5. https://chess-results.com/tnr831385.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 2

Blesk ŠK64Plzeň říjen2, pon­dě­lí 9.10.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/Puw2MhG6): 1.Herejk Petr 7 z 7, 2.Jakub Vaník 5, 3.Stra­zhnyk Vik­to­riia 5, 4.Voj­těch Jan­čík 4, 5.Rus­su­la 3,5, 6.Stra­zhnyk Yevhen 2,5, 7.Matěj Jan­čík 2, 8.Mar­tin Tenk 2, 9.Booster213 1,5, 10.Ště­pán Kuchta 0. Dal­ší onli­ne tur­naj Blesk ŠK64Plzeň říjen3 se bude… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 2

Extraliga mládeže zahájena

Plzeň 7. - 8. 10. 2023 Letoš­ní Extra­li­gu mlá­de­že odstar­to­val úvod­ní sraz, kte­rý uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň v Cen­t­ru akti­vi­ty Kra­šov­ská v Plzni, a to spo­leč­ně s úvod­ním sra­zem 1. ligy, sku­pi­ny západ. V obou těch­to sou­tě­žích… Číst dále »Extra­li­ga mlá­de­že zahájena

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 1

Blesk ŠK64Plzeň říjen1, pon­dě­lí 2.10.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/CeepWSmt): 1.Herejk Petr 5 z 5, 2.-3.Stra­zhnyk Vik­to­riia 3,5, 2.-3.Val­d­man Jakub 3,5, 4.Böhm Jan 2, 5.Stra­zhnyk Yevhen 1, 6.Ježek Jan 1.