Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 3

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bechynský Jan 6, 3.Šeterle Matěj 5, 4.Janouš Marek 4,5, 5.Hrdlička Vác­lav 3, 6.Bludský Vít 3, 7.Pelíšek Vác­lav 3, 8.Bludský Hynek 3, 9.Hranatec123 3, 10.Mores Anto­nín 3, 11.Mach Jan 2, 12.Aaron2011-21 1, 13.Hendrychová Tere­za 1, 14.Mametev Artem 0.  https://lichess.org/swiss/kocPb7Jl.

Karlovarský čtyřlístek

onli­ne 17. 10. 2020 5.Janouš Marek 4, 7.Mametev Artem 4 (z 5), 13. Lang­ma­jer Jan 3,5, 16. Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 19. Blud­ský Vít 3, 23. Blud­ský Hynek 3, 40.Málková Adri­a­na 2, 46. Mare­šo­vá Deni­sa 2, 52. Hof­f­mann Jiří 2, cel­kem 74 hrá­čů. V pořa­dí druž­stev obsa­di­lo druž­stvo ŠK64 Plzeň vyni­ka­jí­cí 2. mís­to, záro­veň jako nej­lep­ší tým bez hos­tů! Gra­tu­la­ce a díky všem zúčastněným! […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 2

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6, 2.Janouš Marek 5, 3.Bludský Vít 5, 4.Langmajer Jan 4,5, 5.K-Kik­nad­ze 4,5, 6.Bludský Hynek 4, 7.Pelíšek Vác­lav 4, 8.Mametev Artem 3,5, 9.Jančík Voj­těch 3, 10.Mach Jan 2, 11.Aaron2011-21 2, 12.Marešová Deni­sa 1, 13.Mareš Petr 0, 14.Marešová Micha­e­la 0.  https://lichess.org/swiss/NCaibNtK.

Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020 1.kolo Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek Blud­ský a Víťa Blud­ský. Na všech šachov­ni­cích se bojo­va­lo až do tře­tí hodi­ny hry. Pak ale v lep­ší pozi­ci Víťa mís­to výmě­ny dam se zjev­nou výho­dou si […]

Členská schůze ŠK 64 Plzeň

Výtah z Usne­se­ní: Člen­ská schůze Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň schvá­li­la zprá­vu o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň za rok 2019, Výroč­ní zprá­vu ŠK 64 Plzeň za rok 2019 a vyslo­vi­la podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za skvě­lou repre­zen­ta­ci klu­bu v roce 2019. Dále schvá­li­la zprá­vu o hos­po­da­ře­ní ŠK 64 Plzeň za rok 2019, zprá­vu revi­zo­ra ŠK 64 Plzeň Mila­na Mál­ka, změ­nu síd­la klu­bu (nově: […]

Nové ELO FIDE k 1. 10. 2020

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 10. 2020 1.Herejk Petr 2186 (0), 2.Palková Kate­ři­na 2035 (0), 3.Randa Miroslav 2028 (0), 4.Nový Daniel 1978 (0), 5.Bechynský Jan 1972 (+17), 6.Machalík Marek 1910 (0), 7.Janouš Marek 1897 (+26), 8.Šeterle Matěj 1848 (+103), 9.Lorenc David 1718 (-54), 10.Langmajer Jan 1706 (-10), 11.Málek Milan 1667 (0), 12.Hrdlička Vác­lav 1666 (0), 13.Špačková Mar­ti­na 1629 […]

Nové ELO ČR k 1. 10. 2020

Pořa­dí ELO ČR k 1. 10. 2020 (roz­díl k 5. 1. 2020) 1.Herejk Petr 2165 (0), 2.Palková Kate­ři­na 1994 (0), 3.Randa Miroslav 1981 (0), 4.Bechynský Jan 1976 (+6), 5.Nový Daniel 1976 (0), 6.Janouš Marek 1953 (-27), 7.Machalík Marek 1913 (0), 8.Šeterle Matěj 1841 (+78), 9.Lorenc David 1765 (-46), 10.Špačková Mar­ti­na 1708 (0), 11.Trejbal Jan 1689 (0), 12.Langmajer Jan 1685 (-25), 13.Málek […]