Přeskočit na obsah

Červenec 2020

Krajský přebor mládeže do 16 let - 7× zlato pro ŠK 64!!

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že – jed­not­liv­ců se hrál prv­ní čer­ven­co­vý víkend 4. – 6. 7. 2020 v Rado­by­či­cích. Nevhod­ný prázd­ni­no­vý ter­mín se pocho­pi­tel­ně pro­je­vil na slab­ší účas­ti, ale to našich hrá­čům nijak neva­di­lo.… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let - 7× zla­to pro ŠK 64!!