Přeskočit na obsah

Říjen 2017

Mistrovství Čech mládeže

Boha­tá výpra­va ŠK 64 Plzeň se vypra­vi­la do Harra­cho­va na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosá­hl v kate­go­rii H12 Marek Janouš. Vybo­jo­val z deví­ti par­tií výbor­ných 6 bodů, obsa­dil 6.místo a postou­pil na Mis­trov­ství… Číst dále »Mis­trov­ství Čech mládeže