Turnaj mládeže Planá

Pla­ná 31. 5. 2014 (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň) dív­ky mlad­ší: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 2.Muková Micha­e­la 3. dív­ky star­ší: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana 2. chlap­ci mlad­ší: 1.Hlo­žek David 7, 2.Flajšman Petr 4,5, 6.Lang­ma­jer Jan 4, 8.Hein­rich Domi­nik 3,5, 12.Fiala David 2. chlap­ci star­ší: 1.Kašpar Lukáš 5,5, 3.Flajšman Pavel 4, 7.Sedlák Jakub 2.

Tři zlaté z Krajského přeboru mládeže

Na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že, kte­rý se konal 3.-4. 5. 2014 v Líních, vybo­jo­va­li hrá­či ŠK 64 Plzeň tři zla­té (Micha­e­la Mare­šo­vá v D10, Adri­a­na Mál­ko­vá v D12 a David Hlo­žek v H12 - na foto­gra­fii), dvě stří­br­né (Evič­ka Trej­ba­lo­vá v D12 a Jan Trej­bal v H18) a dvě bron­zo­vé medai­le (Jana Lang­ma­je­ro­vá v D14 a Víťa Pešek v H12). Kro­mě toho hrá­či z naší tré­nin­ko­vé sku­pi­ny zís­ka­li dal­ší 4 zla­té (Petr […]