Přeskočit na obsah

Listopad 2023

24.ročník Pilsner Urquell Open

17.11.2023, Plzeň-Prazdroj Mezi 120 účast­ní­ky tra­dič­ní­ho tur­na­je Pils­ner Urquell hrá­lo také 8 zástup­ců ŠK 64 Plzeň. Nej­lé­pe se umís­til Filip Holý, kte­rý s 5,5 body obsa­dil 28. mís­to. S 5 body (nej­lep­ší z pěti­bo­do­vých) obsa­dil 38. mís­to Makar Hon­cha­rov,… Číst dále »24.ročník Pils­ner Urquell Open

Turnaj šachových nadějí 1

11.11.2023 Kla­to­vy Prv­ní­ho letoš­ní­ho tur­naj šacho­vých nadě­jí pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé se zúčast­ni­lo také 6 hrá­čů ŠK 64 Plzeň (ško­da, že šan­ce bojo­vat s výkon­nost­ně podob­ně sil­ný­mi hrá­či nevy­u­ži­li i dal­ší naši mla­dí… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 1

Velká cena Letné

Plzeň-Let­­ná, 4. 11. 2023 Prv­ní letoš­ní tur­naj Vel­ké ceny mlá­de­že se hrál v Plzni na Let­né. V zavře­ném tur­na­ji A hrál Voj­těch Jan­čík, vybo­jo­val 0,5 bodu a skon­čil na 6. mís­tě. V tur­na­ji B bojo­va­la Vik­to­riia Stra­zhnyk, zís­ka­la 3 body… Číst dále »Vel­ká cena Letné