Přeskočit na obsah

Listopad 2016

Sedmkrát prvenství

Na dru­hém tur­na­ji Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Dlou­hém Újezdě u Tacho­va v sobo­tu 12.11.2016 vyhrá­li naši hrá­či hned 7 kate­go­rií. V tur­na­ji star­ších neztra­til David Hlo­žek ani půl­bod a se 7 body tur­naj napros­to… Číst dále »Sedm­krát prvenství