3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2016/2017

Tře­tím tur­na­jem byla 2. pro­sin­ce 2016 zakon­če­na základ­ní část letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vý ligy. Tře­tí tur­naj vyhrál Jir­ka Les s 6 body před dru­hým Samem Trh­lí­kem a tře­tím Víťou Vilím­kem (oba 5,5 bodu). Do semi­fi­ná­lo­vé čás­ti postu­pu­je prv­ních 16 hrá­čů ze základ­ní čás­ti, a to: 1.Les Jiří 12, 2.Vilí­mek Vít 11, 3.Trhlík Samu­el 10,5, 4.Urbá­nek Voj­těch 10,5, 5.Mame­tev Artem 10, 6.Urbá­nek Lukáš […]