Přeskočit na obsah

Prosinec 2018

Matoušův memoriál

Matoušův memo­ri­ál, Kla­to­vy 30.12.2018 Marek Janouš s Hon­zou Lang­ma­je­rem se na tra­dič­ním před­sil­vestrov­ském bles­ko­vém tur­na­ji dvo­jic umís­ti­li s 19,5 body na skvě­lém 7. mís­tě (nasa­ze­ni s čís­lem 22). Jed­no mís­to za nimi se umís­ti­la… Číst dále »Matoušův memo­ri­ál

Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2018

Bles­ko­vé­ho mis­trov­ství repub­li­ky se v sobo­tu 22.12.2018 v Pra­ze v kon­ku­ren­ci 317 hrá­čů zúčast­nil také David Hlo­žek. Se star­tov­ním čís­lem 207 vybo­jo­val 7 bodů a obsa­dil 205. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr399532.aspx?lan=5

Král Šumavy 2018

Prv­ní­ho roč­ní­ku tur­na­je mlá­de­že O krá­le Šuma­vy se v sobo­tu 22.12.218 v Kla­to­vech zúčast­ni­lo také sedm našich hrá­čů a bylo z toho pět medai­lo­vých umís­tě­ní a titul Krá­le Šuma­vy pro Mar­ka Janou­še, gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kate­go­rie H11:… Číst dále »Král Šuma­vy 2018

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.12, 11. 12. 2018 1.Herejk Petr 10, 2.Bechynský Jan 6, 3.Janouš Marek 5, 4.Nový Daniel 4, 5.Langmajer Jan 4, 6.Nová Micha­e­la 1 http://chess-results.com/tnr399620.aspx?lan=5

O krále Šumavy

V sobo­tu 22. 12. 2018 pro­běh­ne v Soko­lov­ně v Kla­to­vech tur­naj pro mlá­dež O krá­le Šuma­vy. Spo­lupo­řa­da­te­lem tur­na­je je i náš Šacho­vý klub 64 Plzeň. Bude se hrát v kate­go­ri­ích H7, D7 (2011 a mlad­ší), H9, D9 (2009 a 2010),… Číst dále »O krá­le Šumavy