Přeskočit na obsah

Červenec 2019

Pozvánka na Šachový festival Plzeň 2019

Ve dnech 23. - 25. 8. 2019 pro­běh­ne již 18. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2019. Pro­po­zi­ce nalez­ne­te na strán­ce festivalu.

OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl… Číst dále »OPEN Kla­to­vy 2019