OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl také Marek Janouš (2 body, 46.průběžné mís­to a +50 elo­bo­dů!!). Dan Nový byl se stej­ným bodo­vým zis­kem jen o jed­no mís­to před Mar­kem (+18 elo­bo­dů). V B-tur­­na­­­ji si […]

Nové rapid ELO ČR k 1. 7. 2019

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň dle ELO ČR v rapid šachu k 1. 7. 2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (+7), 4.Bechynský Jan 1905 (0), 5.Janouš Marek 1847 (+144), 6.Hložek David 1841 (-2), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Langmajer Jan 1698 (-58), 10.Málek Milan 1682 (0), 11.Hrdlička Václav […]