Přeskočit na obsah

Listopad 2018

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 10, 27.11.2018 1.Herejk Petr 7, 2.Bechynský Jan 6, 3.Šeterle Matěj 3,5, 4.Janouš Marek 3, 5.Novák Ondřej 0,5 http://chess-results.com/tnr395728.aspx?lan=5

Bronzová Denisa

Člen­ka ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na Mis­trov­ství Čech mezi dív­ka­mi do 8 let v Mos­tě díky výhře v posled­ním devá­tém kole zis­kem 5 bodů skvě­lé tře­tí mís­to a zís­ka­la bron­zo­vou medai­li! Vel­ká gra­tu­la­ce!… Číst dále »Bron­zo­vá Denisa

Markova jízda

Tur­na­je v rapid šachu PILSNER URQUELL OPEN 2018 v repre­zen­tač­ním kout­ku Plzeň­ské­ho pivo­va­ru se zúčast­ni­li také tři hrá­či z naše­ho klu­bu. Všich­ni ode­hrá­li tur­naj v plu­so­vých čís­lech a na mezi­ná­rod­ním i čes­kém ratingu si polep­ší. Feno­me­nál­ní­ho… Číst dále »Mar­ko­va jízda

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor 1, 2.kolo ŠK 64 Plzeň – Šakal Kozo­lu­py B 5,5 : 2,5 (Kle­ment 1, Šedi­vý 1, Herejk 0,5, Hlo­žek 1, Nový 0,5, Lorenc 0, Hrd­lič­ka 0,5, Janouš 1)

Pozlacený Harrachov

Týden v Harra­cho­vě na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že byl krás­ný. Pod­zim obar­vil okol­ní lesy do zla­to­va, naše výpra­va si ješ­tě k tomu jed­no zla­to odvez­la domů! To dosta­la při závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu na krk Adri­a­na… Číst dále »Pozla­ce­ný Harrachov