Přeskočit na obsah

Šachový tábor Plasy 2024

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na 13. roč­ník šacho­vé­ho tábo­ra pořá­da­né­ho Šacho­vý klu­bem 64 Plzeň od 28. 7. do 4.8. 2024. Po mno­ha letech jsme se roz­hod­li pro změ­nu mís­ta a letoš­ní roč­ník bude­me pořá­dat… Číst dále »Šacho­vý tábor Pla­sy 2024

Příměstský tábor ŠK64 Plzeň

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na Pří­měst­ský šacho­vý tábor, kte­rý se usku­teč­ní od 15. 7. do 19. 7. 2024. Kro­mě šacho­vé­ho pro­gra­mu vás čeka­jí i des­ko­vé hry, spor­tov­ní akti­vi­ty, výle­ty po oko­lí a dal­ší. Podrob­nos­ti k pro­gra­mu a dal­ší… Číst dále »Pří­měst­ský tábor ŠK64 Plzeň

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen3

Blesk ŠK64Plzeň červen3 v pon­dě­lí 17. 6. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/DIkbZOWH): 1.Herejk Petr 3, 2.Slá­dek Jaro­slav 2, 3.Tirb Ale­xej 1, 4.Kout­ná Bea­ta 0.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen2

Blesk ŠK64Plzeň červen2 v pon­dě­lí 10. 6. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/WTmPU9JH): 1.Herejk Petr 3, 2.Slá­dek Jaro­slav 2, 3.Málek Milan 1, 4.Tirb Ale­xej 0.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen4

Blesk ŠK64Plzeň květen4 v pon­dě­lí 27. 5. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/zdD6lUtj): 1.Herejk Petr 3, 2.Bechyn­ský Jan 2, 3.Jan­čík Voj­těch 1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen3

Blesk ŠK64Plzeň květen3 v pon­dě­lí 20. 5. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/pphL0eLP): 1.Herejk Petr 5, 2.Vaník Jakub 4, 3.Kadista070913 3, 4.Kužel Filip 2, 5.Kou­tec­ký Vác­lav 1,5,5.Kužel Denis 0.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen2

Blesk ŠK64Plzeň květen2 v pon­dě­lí 13. 5. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/gaKOYber): 1.Herejk Petr 5, 2.Hodl Voj­těch 4, 3.Tirb Ale­xej 3, 4.Kužel Filip 2, 5.Kužel Denis 1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen1

Blesk ŠK64Plzeň květen1 v pon­dě­lí 6. 5. 2024 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/TUbf9UFx): 1.Hodl Voj­těch 3, 2.Herejk Petr 2, 3.Kužel Denis 0.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben5

Blesk ŠK64Plzeň duben5, pon­dě­lí 29. 4. 2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/1cAUHJEc: 1.Herejk Petr 5, 2.Vaník Jakub 4, 3.Hodl Voj­těch 3, 4.Tirb Ale­xej 2, 5.Kužel Denis 1, 6.Kužel Filip 0.