Přeskočit na obsah

Květen 2022

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.70, Plzeň 31. 5. 2022 1.Mame­tev Artem 5, 2.-4.Herejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Velič­kov Domi­nik 3, 5.Hno­cha­rov Makar 1, 6.Laier Jan 0. http://chess-results.com/tnr643721.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

O pohár starosty města Nymburk

28. 5. 2022, Nym­burk Tur­na­je s výbor­nou kon­ku­ren­cí se zúčast­nil také Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2,5 bodu a obsa­dil 168. mís­to (nasa­zen 177). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr623774.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&zeilen=99999. Foto­ga­le­rie - https://photos.app.goo.gl/WhTjhZLzX65w7E7m7

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - kvě­ten 4 23. 5. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/gT1fXq8C 1.Herejk Petr 6, 2.Veličkov Domi­nik 5, 3.Honcharov Makar 5, 4.Langmajer Jan 3, 5.Staněk Pavel 1.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu – 6. turnaj