Přeskočit na obsah

Červen 2023

Šachový festival Plzeň 2023

Dovo­lu­je­me si Vás co nej­sr­deč­ně­ji pozvat na 22. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2023, kte­rý se usku­teč­ní od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeň­ském Par­ko­ho­te­lu. Sou­čás­tí budou násle­du­jí­cí tur­na­je: Podrob­nos­ti v pří­lo­ze a na strán­kách fes­ti­va­lu - https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.99, Plzeň 6. 6. 2023 1.Hon­cha­rov Makar 5 (z 6), 2.Herejk Petr 4,5, 3.Andru­se­vič Andrej 2,5, 4.Tenk Mar­tin 0. https://chess-results.com/tnr774596.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen 1

Blesk ŠK64 Plzeň – červen1, pon­dě­lí 5. 6. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/HOmarfuV): 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7), 2.Herejk Petr 6, 3.Beneš Jin­dřich 5, 4.Kuchta Ště­pán 4, 5.Mach Jan 3, 6.Vokrač­ka Vít 2, 7.Kužel Denis 2, 8.Kužel Filip 2, 9.Tirb Ale­xej 2, 10.Tonda2014 2. Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - čer­ven 1

Nové ELO FIDE k 1. 6. 2023

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 6. 2023 (roz­díl k 1. 5. 2023) 1.Holý Filip 2129 (0), 2.Herejk Petr 2109 (0), 3.Ran­da Miroslav 2028 (0), 4.Hlo­žek David 2008 (0), 5.Mame­tev Artem 1991 (-32), 6.Malá­ro­vá Kate­ři­na 1987 (0), 7.Nový Daniel 1980 (0), 8.Bechyn­ský Jan 1971 (0),… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 6. 2023

Nové ELO ČR k 1. 6. 2023

Pořa­dí ELO ČR k 1. 6. 2023 (roz­díl k 1. 2. 2023) 1.Janouš Marek 2182 (+45), 2.Lang­ma­jer Jan 2142 (+226), 3.Holý Filip 2114 (+50), 4.Herejk Petr 2107 (-29), 5.Hlo­žek David 2023 (+52), 6.Mame­tev Artem 2017 (+47), 7.Bechyn­ský Jan 1978 (-18), 8.Malá­ro­vá Kate­ři­na 1974 (-3),… Číst dále »Nové ELO ČR k 1. 6. 2023