Okresní kolo Přeboru škol v šachu 2013

V pon­dě­lí 16. pro­sin­ce 2013 se v aule 22. základ­ní ško­ly Plzeň, Na Dlou­hých 49, uku­teč­ni­lo Okres­ní kolo pře­bo­ru základ­ních a střed­ních škol v šachu pro okre­sy Plzeň-měs­­to, Plzeň-sever a Plzeň-jih. Koneč­né výsled­ky nalez­ne­te: střed­ní ško­ly, 6.-9.tř. ZŠ, 1.-5.tř. ZŠ. Kat.1.-5.třída ZŠ: 1.(1.PM) 22. ZŠ Plzeň 26.5 (Hlo­žek David 7/7, Pešek Vít 5,5, Ško­da Jiří 7, Doan Tomáš 7), 3. (1.PJ) […]

3.turnaj Krajského přeboru v rapid šachu mládeže

Plzeň 14.12.2013 kat.mladší: 1. Mál­ko­vá Adri­a­na 6 (1.D10), 5. Krum­phol­co­vá Marie 5 (2.D10), 6. Fla­jš­man Petr 4 (4.H10) kat.starší: 1. Hlo­žek David 6 (1.H12), 2. Simet Mar­tin 6 (1.H14), 3. Trej­bal Jan 5 (1.Open), 4. Bui Tien Long 5 (2.Open), 7. Kašpar Lukáš 5 (2.H12), 9. Kre­sl Filip 5 (3.H12), 11. Fla­jš­man Pavel 4,5​ (5.H12), […]

Podzimní soustředění ŠK 64 Plzeň

Ve dnech 18. - 20. 10. 2013 se v Pen­zi­o­nu Domi­nik usku­teč­ni­lo Pod­zim­ní šacho­vé sou­stře­dě­ní – ŽELEZNÁ RUDA 2013. Sou­stře­dě­ní se v pří­jem­ném pro­stře­dí želez­no­rud­ské­ho Pen­zi­o­nu Domi­nik zúčast­ni­lo 14 osob.