Přeskočit na obsah

Prosinec 2013

Podzimní soustředění ŠK 64 Plzeň

Ve dnech 18. - 20. 10. 2013 se v Pen­zi­o­nu Domi­nik usku­teč­ni­lo Pod­zim­ní šacho­vé sou­stře­dě­ní – ŽELEZNÁ RUDA 2013. Sou­stře­dě­ní se v pří­jem­ném pro­stře­dí želez­no­rud­ské­ho Pen­zi­o­nu Domi­nik zúčast­ni­lo 14 osob.