B-tým vstoupil do sezony pravou nohou!

Jen se tře­mi hrá­či zákla­du vkro­či­lo béč­ko do nové­ho roč­ní­ku reg. pře­bo­ru PM1. I přes to se však měli hos­té z Heř­ma­no­vy Huti od začát­ku co ohá­nět. Bojov­ní náhrad­ní­ci Hein­rich a Pešek neda­li svým o více jak dvě gene­ra­ce star­ším pro­ti­hrá­čům roz­hod­ně nic zadar­mo a zku­še­něj­ší trio na prv­ních třech sto­lech ve slo­že­ní Lorenc-Hrd­­lič­­ka-Sta­­­ní­­ček se taky nechtě­lo nechat zahan­bit. Už […]