Přeskočit na obsah

Srpen 2019

Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek… Číst dále »Fes­ti­val PLZEŇ 2019

Šachový tábor 2019 - úterý

Den 4. - úte­rý 6. 8. 2019 Tré­nin­ky - hra Super­hr­di­no­vé - Před­náš­ka o Nepá­lu Čtvr­tý den začal stu­de­ně. Ale ani poča­sí neza­sta­vi­lo šachis­ty od tré­nin­ku a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty výko­nu. Hlav­ní udá­los­tí byla odpo­led­ní hra… Číst dále »Šacho­vý tábor 2019 - úterý

Šachový tábor 2019 - neděle

Den 2. - nedě­le 4. 8. 2019 Tré­nin­ky - sou­tě­že v Ping-pon­gu, Aqua-pon­gu, frisbee - Fische­ro­vo šachy - fot­bal - před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní ráno na šacho­vém tábo­ře v Hře­beč­ní­kách zača­lo zleh­ka jed­no­du­chou roz­cvič­kou. Dopo­led­ne… Číst dále »Šacho­vý tábor 2019 - neděle