Akce

Datum / čas Udá­lost
06.10.2020
17:00 — 19:00
Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro, Plzeň
10.10.2020 — 11.10.2020
Celý den
1. liga mlá­de­že — 1. — 3. kolo
17.10.2020
Celý den
1. tur­naj KP mlá­de­že v rapid šachu (Ampér 1)
18.10.2020
Celý den
2.liga, KP II, RP — 1.kolo
20.10.2020 — 15.12.2020
Celý den
KP jed­not­liv­ců
hra­cí míst­nost Košut­ka, Restau­ra­ce U komí­na, 1.patro (vchod dvo­rem), Plzeń
24.10.2020
Celý den
KP jed­not­liv­ců v rapi­du
24.10.2020 — 31.10.2020
Celý den
Mis­trov­ství Čech mlá­de­že
07.11.2020
Celý den
1. tur­naj Kla­tov­ské věže pro začí­na­jí­cí šachis­ty (KV1)
07.11.2020
Celý den
Sou­stře­dě­ní KCTM
08.11.2020
Celý den
2.liga, KP II, RP — 2.kolo
1 2 3 4 5