Akce

Datum / čas Udá­lost
14.09.2019
Celý den
1. sou­stře­dě­ní KTCM
14.09.2019
Celý den
MČR druž­stev blesk
14.09.2019 — 15.09.2019
Celý den
Ško­le­ní a semi­nář roz­hod­čích 2. a 3. tř
15.09.2019
Celý den
MČR druž­stev rapid
21.09.2019
Celý den
Loso­va­cí schůze sou­tě­ží druž­stev
hra­cí míst­nost Košut­ka, Restau­ra­ce U komí­na, 1.patro (vchod dvo­rem), Plzeń
21.09.2019 — 22.09.2019
Celý den
MČR rapid HD16-20
Spo­le­čen­ský klub, are­ál kasá­ren Dědi­ce, Vyš­kov, Vyš­kov
27.09.2019 — 29.09.2019
16:00 — 14:00
Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň
Rekre­ač­ní stře­dis­ko RS Máj, Pla­sy
28.09.2019
Celý den
2. sou­stře­dě­ní v rám­ci KTCM
05.10.2019 — 06.10.2019
Celý den
1. liga mlá­de­že
05.10.2019 — 06.10.2019
Celý den
Extra­li­ga mlá­de­že
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro, Plzeň
1 2 3 4 5 6 7 8