Přeskočit na obsah

Akce

Březen 2024

Datum / čas Udá­lost
01.03.2024 Semi­fi­ná­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2023/24
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
02.03.2024 Vel­ká cena 4
03.03.2024 Kraj­ský pře­bor I. - 9. kolo
03.03.2024 Kraj­ský pře­bor III. - 9. kolo
08.03.2024 - 16.03.2024 (ŠSČR) Mis­trov­ství ČR juniorů
09.03.2024 Tur­naj šacho­vých nadě­jí 4
17.03.2024 2. liga sk. A - 10. kolo
17.03.2024 Kraj­ský pře­bor II. - 10. kolo
17.03.2024 Regi­o­nál­ní pře­bor - sku­pi­na A - 10. kolo
22.03.2024 (ŠSPK) KP škol­ních družstev
23.03.2024 (ŠSPK) KP druž­stev mlad­ších žáků
24.03.2024 Kraj­ský pře­bor I. - 10. kolo
24.03.2024 Kraj­ský pře­bor III. - 10. kolo
30.03.2024 - 31.03.2024 Veli­ko­noč­ní turnaj
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro Plzeň 

Duben 2024

Datum / čas Udá­lost
05.04.2024 Finá­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2023/24
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
06.04.2024 - 07.04.2024 (ŠSČR) Mis­trov­ství ČR do 8 let
06.04.2024 (ŠSPK) KTCM 2
07.04.2024 2. liga sk. A - 11. kolo
07.04.2024 Kraj­ský pře­bor II. - 11. kolo
14.04.2024 Kraj­ský pře­bor I. - 11. kolo
14.04.2024 Kraj­ský pře­bor III. - 11. kolo
19.04.2024 - 21.04.2024 Extra­li­ga a 1. liga mládeže
27.04.2024 (ŠSPK) KP mlá­de­že do 10 let

Květen 2024

Datum / čas Udá­lost
04.05.2024 - 05.05.2024 (ŠSPK) KP mlá­de­že do 18 let
11.05.2024 Tur­naj šacho­vých nadě­jí 5
17.05.2024 - 19.05.2024 (ŠSPK) KTCM - víken­do­vé sou­stře­dě­ní 1

Červen 2024

Datum / čas Udá­lost
01.06.2024 - 02.06.2024 (ŠSČR) Mis­trov­ství ČR druž­stev star­ších žáků
14.06.2024 - 16.06.2024 (ŠSČR) Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků

Červenec 2024

Datum / čas Udá­lost
15.07.2024 - 19.07.2024 Pří­měst­ský tábor ŠK 64 Plzeň
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro Plzeň 
28.07.2024 - 04.08.2024 Let­ní tábor ŠK 64 Plzeň
RS Máj Pla­sy Plasy 

Září 2024

Datum / čas Udá­lost
07.09.2024 Mis­trov­ství ČR druž­stev v bles­ko­vém šachu druž­stev 2024
Parkho­tel Con­gress Cen­ter Plzeň Plzeň 
08.09.2024 Mis­trov­ství ČR druž­stev v rapid šachu druž­stev 2024
Parkho­tel Con­gress Cen­ter Plzeň Plzeň