Přeskočit na obsah

Akce

Březen 2023

Datum / čas Udá­lost
24.03.2023 Kraj­ský pře­bor škol­ních družstev
Spo­le­čen­ský sál SPŠD Plzeň Plzeň 
25.03.2023 Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků
Spo­le­čen­ský sál SPŠD Plzeň Plzeň 
26.03.2023 2. liga, KP II - 11. kolo

Duben 2023

Datum / čas Udá­lost
01.04.2023 Kraj­ský pře­bor v rapid šachu mládeže
02.04.2023 KP III - 11. kolo
08.04.2023 - 09.04.2023 Veli­ko­noč­ní turnaj
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro Plzeň 
14.04.2023 Finá­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
22.04.2023 - 23.04.2023 1. liga mládeže
29.04.2023 - 30.04.2023 Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let

Květen 2023

Datum / čas Udá­lost
19.05.2023 - 21.05.2023 Víken­do­vé sou­stře­dě­ní KTCM

Červen 2023

Datum / čas Udá­lost
10.06.2023 Tré­nin­ky KTCM

Červenec 2023

Datum / čas Udá­lost
29.07.2023 - 04.08.2023 Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023
Rekre­ač­ní stře­dis­ko Star Line Šlovice/Hřebečníky Hřebečníky 

Srpen 2023

Datum / čas Udá­lost
19.08.2023 - 26.08.2023 22. roč­ník šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2023