Akce

Datum / čas Udá­lost
07.06.2020
Celý den
KP juni­o­rů
20.06.2020
Celý den
KP druž­stev — blesk
01.08.2020 — 10.08.2020
14:00 — 10:00
Let­ní šacho­vý tábor 2020
Rekre­ač­ní stře­dis­ko Star Line Šlovice/Hřebečníky, Hře­beč­ní­ky