Přeskočit na obsah

Akce

Listopad 2022

Datum / čas Udá­lost
26.11.2022 Vel­ká cena Plzeň­ské­ho kra­je 2
27.11.2022 KP III - 4. kolo
30.11.2022 1. tur­naj onli­ne Kraj­ský pře­bor mládeže

Prosinec 2022

Datum / čas Udá­lost
02.12.2022 3. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
03.12.2022 Tré­nin­ky KTCM (A, B, C, přípravka)
04.12.2022 2. liga, KP II, RP A, RP B - 4. kolo
07.12.2022 2. tur­naj onli­ne Kraj­ský pře­bor mládeže
10.12.2022 1. liga mládeže
10.12.2022 Tré­nin­ky KTCM onli­ne (juni­o­ři)
11.12.2022 KP III - 5. kolo
14.12.2022 3. tur­naj onli­ne Kraj­ský pře­bor mládeže
16.12.2022 - 18.12.2022 Mezi­ná­rod­ní víkend KM ŠSPK
18.12.2022 2. liga, KP II, RP A, RP B - 5. kolo
21.12.2022 4. tur­naj onli­ne Kraj­ský pře­bor mládeže

Leden 2023

Datum / čas Udá­lost
07.01.2023 Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků
08.01.2023 2. liga, KP II, RP A, RP B - 6. kolo
14.01.2023 Tur­naj začí­na­jí­cích šachis­tů č. 2
15.01.2023 KP III - 6. kolo
20.01.2023 Čtvrt­fi­ná­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
21.01.2023 1. liga mládeže
22.01.2023 2. liga, KP II, RP A, RP B - 7. kolo
28.01.2023 Tré­nin­ky KTCM
29.01.2023 KP III - 7. kolo

Únor 2023

Datum / čas Udá­lost
04.02.2023 Vel­ká cena Plzeň­ské­ho kra­je 3
05.02.2023 2. liga, KP II - 8. kolo
11.02.2023 Tur­naj začí­na­jí­cích šachis­tů č. 3
12.02.2023 KP III - 8. kolo
19.02.2023 2. liga, KP II - 9. kolo
24.02.2023 Semi­fi­ná­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
25.02.2023 Tré­nin­ky KTCM
26.02.2023 KP III - 9. kolo

Březen 2023

Datum / čas Udá­lost
04.03.2023 Vel­ká cena Plzeň­ské­ho kra­je 4
05.03.2023 2. liga, KP II - 10. kolo
11.03.2023 Tur­naj začí­na­jí­cích šachis­tů č. 4
19.03.2023 KP III - 10. kolo
24.03.2023 Kraj­ský pře­bor škol­ních družstev
Soko­lov­na Plzeň Lho­ta Plzeň - Lhota 
25.03.2023 Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků
Soko­lov­na Plzeň Lho­ta Plzeň - Lhota 
26.03.2023 2. liga, KP II - 11. kolo

Duben 2023

Datum / čas Udá­lost
01.04.2023 Kraj­ský pře­bor v rapid šachu mládeže
02.04.2023 KP III - 11. kolo
08.04.2023 - 09.04.2023 Veli­ko­noč­ní turnaj
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro Plzeň 
14.04.2023 Finá­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
22.04.2023 - 23.04.2023 1. liga mládeže
29.04.2023 - 30.04.2023 Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let

Květen 2023

Datum / čas Udá­lost
19.05.2023 - 21.05.2023 Víken­do­vé sou­stře­dě­ní KTCM

Červen 2023

Datum / čas Udá­lost
10.06.2023 Tré­nin­ky KTCM

Červenec 2023

Datum / čas Udá­lost
29.07.2023 - 04.08.2023 Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023
Rekre­ač­ní stře­dis­ko Star Line Šlovice/Hřebečníky Hřebečníky 

Srpen 2023

Datum / čas Udá­lost
19.08.2023 - 26.08.2023 22. roč­ník šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2023