Akce

Říjen 2021

Datum / časUdá­lost
19.10.2021 - 14.12.2021 KP jed­not­liv­ců
hra­cí míst­nost Košut­ka, Restau­ra­ce U komí­na, 1.patro (vchod dvo­rem) Plzeń 
22.10.2021 1. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU Plzeň 
23.10.2021 - 30.10.2021 Mis­trov­ství Čech mládeže

Listopad 2021

Datum / časUdá­lost
06.11.2021 Tré­nink KTCM 4
07.11.2021 2. liga, KPII, RP - 2. kolo
11.11.2021 KP druž­stev v bles­ko­vém šachu
hra­cí míst­nost Košut­ka, Restau­ra­ce U komí­na, 1.patro (vchod dvo­rem) Plzeń 
13.11.2021 Kla­tov­ská věž, 1. turnaj
13.11.2021 - 20.11.2021 Polo­fi­ná­le MČR H18 + H20
17.11.2021 - 21.11.2021 Mis­trov­ství ČR HD 8 + 10
21.11.2021 2. liga, KPII, RP - 3. kolo
27.11.2021 KP mlá­de­že v rapid šachu, 2. turnaj
Soko­lov­na Plzeň Lho­ta Plzeň - Lhota 

Prosinec 2021

Datum / časUdá­lost
04.12.2021 Extra­li­ga mlá­de­že, 1. liga mládeže
05.12.2021 2. liga, KPII, RP - 4. kolo
11.12.2021 Kla­tov­ská věž, 2. turnaj
11.12.2021 Tré­nink KTCM 5
19.12.2021 2. liga, KPII, RP - 5. kolo

Leden 2022

Datum / časUdá­lost
08.01.2022 KP mlá­de­že v rapid šachu, 3. turnaj
15.01.2022 Extra­li­ga mlá­de­že, 1. liga mládeže
16.01.2022 2. liga, KPII, RP - 6. kolo
22.01.2022 Kla­tov­ská věž, 3. turnaj
30.01.2022 2. liga, KPII, RP - 7. kolo

Únor 2022

Datum / časUdá­lost
13.02.2022 2. liga, KPII, RP - 8. kolo
19.02.2022 KP mlá­de­že v rapid šachu, 4. turnaj
27.02.2022 2. liga, KPII, RP - 9. kolo

Březen 2022

Datum / časUdá­lost
11.03.2022 - 19.03.2022 Mis­trov­ství ČR mládeže
19.03.2022 Kla­tov­ská věž, 4. turnaj
20.03.2022 2. liga, KPII, RP - 10. kolo
26.03.2022 KP druž­stev star­ších žáků

Duben 2022

Datum / časUdá­lost
02.04.2022 KP druž­stev mlad­ších žáků
03.04.2022 2. liga, KPII, RP - 11. kolo
09.04.2022 KP mlá­de­že v rapid šachu, 5. turnaj
22.04.2022 - 24.04.2022 1. liga mládeže
23.04.2022 Kla­tov­ská věž, 5. turnaj
30.04.2022 KP mlá­de­že v rapid šachu, 6. turnaj

Květen 2022

Datum / časUdá­lost
07.05.2022 - 08.05.2022 KP mlá­de­že do 16 let + KP MŠ
21.05.2022 - 22.05.2022 Víken­do­vé sou­stře­dě­ní KTCM 2
28.05.2022 - 29.05.2022 Mis­trov­ství ČR druž­stev star­ších žáků

Červen 2022

Datum / časUdá­lost
10.06.2022 - 12.06.2022 Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků