Bronz z Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let!

Na Mis­trov­ství Čech vybo­jo­va­la mezi děv­ča­ty do 8 let člen­ka naše­ho ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá 3. mís­to a vybo­jo­va­la bron­zo­vou medai­li. Ve spo­leč­ném tur­na­ji osmi­le­tých zís­ka­la 4 body a obsa­di­la 35. mís­to. Vel­ká gra­tu­la­ce!! Mezi hochy do osmi let si výbor­ně ved­li také klu­ci Blud­ští, kte­ří oba na prv­ním vel­kém tur­na­ji zís­ka­li 5,5 bodu a umís­ti­li se do dva­cá­té­ho mís­ta. Hynek […]

Měšťanská Beseda OPEN

Výsled­ky našich hrá­čů na tur­na­ji v rapid šachu „Měš­ťan­ská Bese­da OPEN“ Plzeň 17.11.2017: 18.Lukáš Kle­ment 5,5 (+5,5 bodu do rapi­do­vé­ho ratingu), 36.David Hlo­žek 5 (+92,8 !!), 77.Marek Janouš 3 (+54,4), 84.Vít Vilí­mek 3 (-20,8), 85.Artem Mame­tev 3 (+35,2), 90.Sam Trh­lík 2,5 (-28), 91.Jiří Les 2,5 (-59,6), 92.Ondřej Novák 2 (+0,4), 95.Anna Marie Šafá­řo­vá 2 (-28), 97.Mag­da­le­na […]

Soutěže družstev dospělých

RP A – 3.kolo ŠK 64 Plzeň E 0,5 : 4,5 (Nová 0, Novák O.0,5, Šafá­řo­vá M.0, Šafá­řo­vá A.0, Novák M.0) Druž­stvo E je v sou­tě­ži na prů­běž­ném 5.místě (ze 7) RP B – 3.kolo ŠK 64 Plzeň C – ŠK Holoub­kov 0,5 : 4,5 (Hrd­lič­ka 0, Mál­ko­vá 0,5, Hein­rich 0, Vilí­mek 0, Les 0) ŠK 64 Plzeň D – SŠK Heř­nýř D 4 : 1 (Šeter­le 0,5, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 2)

2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu (Amper2), Tachov 11.11.2017 Tur­naj mlad­ších (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň) 5. Ondřej Novák  (4.H10) 4,5, 7. Hynek Blud­ský  (2.H8) 4, 11. Voj­těch Urbá­nek  (7.H10) 4, 12. Lukáš Urbá­nek  (8.H10) 3,5, 15. Vít Blud­ský  (4.H8) 3, 17. Lukáš Kuchta  (10.H10) 3, 19. Deni­sa Mare­šo­vá  (3.D8) 2. - kom­plet­ní výsled­ky na […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2017/2018

2. kva­li­fi­kač­ní tur­naj (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň) 2. Eliš­ka Suchá (2.ZŠ Plzeň) 5,5, 4. Natá­lie Kře­no­vá (2.ZŠ Plzeň) 5, 5.  Edu­ard Plic (Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um) 5, 6. Adam Křen (2.ZŠ Plzeň) 5, 7. Vla­di­slav Hasman (2.ZŠ Plzeň) 4,5, 8. Jan Cirn­fus (22.ZŠ Plzeň) 4,5, 9. Káťa Ste­pha­nyshyn (2.ZŠ Plzeň) 4,5, 10. Ště­pán Kuchta (ZŠ Ště­no­vi­ce) 4, […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 – 2.kolo: ŠK 64 Plzeň – ŠK Košut­ka 4 : 4 (Kle­ment 1, Herejk 0, Šedi­vý 1, Nový 1, Hlo­žek 1, Lorenc 0, Kocan­do­vá 0, Hrd­lič­ka 0) KP3 – 2.kolo: ŠK 64 Plzeň B – ŠK Košut­ka C 1,5 : 3,5 (Špa­ček 0,5, Trej­bal 1, Šťast­ný Jo.0, Janouš 0, Šťast­ný Ji.0)

Soutěže družstev dospělých

RP B - 2.kolo: ŠK Líně D – ŠK 64 Plzeň C 4 : 1 (Hrd­lič­ka 0, Kre­sl 0, Mál­ko­vá 0, Hein­rich 1, Vilí­mek 0) RP B - 2.kolo: Holoub­kov – ŠK 64 Plzeň D 2,5 : 2,5 (Lorenc 0,5, Šeter­le 0,5, Šťast­ný Jo. 0,5, Janouš 1, Šťast­ný Ji. 0) RP A - 2.kolo: Sokol Plzeň-Let­­ná C - ŠK 64 Plzeň E 2 : 3 (Nový 1, […]

Klatovská věž 1

Prv­ní tur­naj Kla­tov­ské věže ve Zbů­chu vyhrál zis­kem 6 bodů ze 7 v kate­go­rii 1.-4. tří­dy ZŠ hráč ŠK 64 Plzeň Artem Mame­tev (vel­ká gra­tu­la­ce!). Dal­ší z našich hrá­čů Ště­pán Kuchta obsa­dil se 4,5 body 7 mís­to, Deni­sa Mare­šo­vá byla se 4 body na 11. mís­tě (3. mezi děv­ča­ty), o mís­to níže se stej­ným bodo­vým zis­kem skon­čil Vla­di­slav Hasman. Lukáš Kuchta se 3,5 body se […]