Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 5

29. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kopři­va Mar­tin 6, 2.Kia­ni Kia­ra­sh 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Blud­ský Vít 4,5 6.Mame­tev Artem 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Janouš Marek 4, 9.Blud­ský Hynek 4 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Bernt The­o­dor 3, 12.Mach Jan 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Mores Anto­nín 3,15.Suchý David 3, 16.Steh­lík Mar­tin 3, 17.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 18.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 19. szymon5468 1, 20.Steh­lík Rudolf 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/fbFoqzen

4. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 27. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 10. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 12. (7.H10, 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 21. (10.H10, 6.H10) Suchý David 4, 22. (11.H10, 7.H10) Tomek Jakub 4, 25. (9.H8, 6.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 49. (20.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 54. (24.H10, 19.H10) Bouda Ondřej 0,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6,5, 3. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 5. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5, 11. […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 4

22. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Janouš Marek 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mame­tev Artem 4,5, 5.Bechyn­ský Jan 4,5, 6.Mrázek Roman 4,5, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Lorenc David 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.Blud­ský Hynek 3,5, 12.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 13.Bernt The­o­dor 3,5, 14.Vondrovic Matěj 3, 15.Mach Jan 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý Mar­tin 3, 18.Tomek Daniel 3, 19.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 20.reza­mir­sha­fiee 2,5, 21.Steh­lík Mar­tin 2, 22.Tomek Jakub 2, 23.Steh­lík Rudolf 0, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 2. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/tVkE01U0

3. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 20. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 7. (cel­ko­vě v kate­go­rii 5.H10, pořa­dí v KP 2.H10) Suchý David 5, 17. (2.D10, 1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 21. (7.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 25. (14.H10, 9.H10) Jan­čík Voj­těch 3,5, 35. (16.H10, 10.H10) Steh­lík Rudolf 3, 52. (25.H10, 18.H10) Bouda Ondřej 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 3. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 5. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 9. (4.H16, […]

Březnová soutěž v řešení diagramů na rychlost

Komi­se mlá­de­že Šacho­vé­ho sva­zu Plzeň­ské­ho kra­je vypsa­la sou­těž v řeše­ní dia­gra­mů na rych­lost. Cíl je vyře­šit co nej­ví­ce digra­mů během 5 minut na odka­zu https://www.chess.com/puzzles/rush (chess.com -> úlo­hy -> rych­lé úlo­hy -> 5 minut). Abys­te moh­li řešit, je tře­ba mít zalo­žen na ser­ve­ru pro­fil. [Máte-li navíc před­pla­ce­né něja­ké člen­ství, může­te úlo­hy řešit neo­me­ze­ně; kdo člen­ství nemá­te, máte omezený […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 3

15. 3. 2021 od 19:00 1.Mame­tev Artem 6, 2.Lorenc David 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Mach Jan 4, 11.Mores Anto­nín 3,5, 12.Steh­lík Mar­tin 3, 13.Blud­ský Vít 3, 14.Tomek Daniel 3, 15.Klu­sák David 3, 16.Suchá Eliš­ka 2,5, 17.Tomek Jakub 2, 18.Steh­lík […]

Přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Zápas se hrál 14. 3. 2021 od 18:01 hodin ve dvou čás­tech, nej­pr­ve hrá­lo 16 hrá­čů vždy dvě par­tie v rapi­do­vém tem­pu, poté se hrál zápas na dvě par­tie v bles­ko­vém tem­pu. V rapi­do­vé čás­ti byly boje vel­mi vyrov­na­né a také cel­ko­vé skó­re se nako­nec zasta­vi­lo na hod­no­tách 16 : 16. O cel­ko­vém výsled­ku se tak roz­ho­do­va­lo v bles­ko­vé čás­ti. Zde již nastou­pi­lo 17 hrá­čů (naši […]

2. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 13. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 12.(celkem v kate­go­rii 8.H10, pořa­dí v KP 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 13.(3.D10, 3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 22.(11.H10, 6.H10) Trh­lík Mar­tin 4, 31.(13.H10, 8.H10) Tomek Jakub 3, 36.(15.H10, 10.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 42.(16.H8, 9.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 49.(22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 2, 58.(27.H10, 21.H10) Bouda Ondřej 1. Tur­naj star­ších Pořadí […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 2

1.mart­vy­to 7, 2.Janouš Marek 5,5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4, 7.Blud­ský Hynek 4, 8.Blud­ský Vít 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 11.Mach Jan 3, 12.Tomek Jakub, 13.Mores Anto­nín 3, 14.Suchý David 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Steh­lík Rudolf 2,5, 17.Tomek Daniel 2, 18.Suchá Eliš­ka 2, 19.Steh­lík Mar­tin 1,5, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/l6sAOoUz

1. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 6. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (poř. v kate­go­rii cel­kem: 2. v H10, poř. v KP: 1. v H10) Jan­čík Voj­těch 5,7. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 14. (3.H8, 2.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 21. (9.H10, 7.H10) Suchý David 4, 26. (12.H10, 9.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 32.Hen­drych­o­vá Tere­za *) 3, 37. (18.H10, 15.H10) Bouda Ondřej 2,5, 40. (19.H10, 16.H10) Trh­lík Mar­tin 2, 43. (21.H10, 18.H10) Steh­lík Rudolf 2. *) Terez­ka bohu­žel hrá­la špat­ný tur­naj (měla […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 1

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6, 2.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 6, 3.Mame­tev Artem 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Bechyn­ský Jan 4,5, 7.Blud­ský Hynek 4,5, 8.Blud­ský Vít 4,5, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11. Šeter­le Matěj 3,5, 12.Tomek Daniel 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, 14.Tomek Jakub 3,5, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Kluzák Daniel 3, 18.Suchý David 3, 19.Suchá Eliš­ka 3, 20.Mach Jan 3, 21.Steh­lík Rudolf 2,5, 22.Steh­lík Mar­tin 2, 23.EL_Pepe 1,5, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 25.mahditavakoli021 0,5, 26.Szymon5468 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/dTHeBzHn

Krajský přebor mládeže v online šachu

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu bude pro­bí­hat kaž­dou sobo­tu od 17:00 od 6.3.2021 do 10.4.2021 (6 násle­du­jí­cích sobot). Pře­bor se hra­je jako ote­vře­ný pře­bor Plzeň­ské­ho kra­je, a to ve dvou kate­go­ri­ích: star­ší (2003 – 2010) a mlad­ší (2011 a mlad­ší). Při­hlá­sit se tak může kdo­ko­liv spl­ňu­jí­cí věko­vé pod­mín­ky, hrá­či mimo Plzeň­ský kraj hrát mohou, nebu­dou však zapo­čí­tá­vá­ní do pořa­dí KP. Každý […]