Přeskočit na obsah

Únor 2017

Z Klatov sedm prvenství

Ze čtvr­té­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že (Amper4), kte­rý se konal v Kla­to­vech 28.1.2017, při­vez­li naši hrá­či výhru v obou tur­na­jích a cel­kem sedm vítěz­ství v kate­go­ri­ích (z 10 hra­ných). Tur­naj mlad­ších vyhrál Marek Janouš… Číst dále »Z Kla­tov sedm prvenství