Přeskočit na obsah

Duben 2015

Mistři !

Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosáh­li na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol, kate­go­rie 2. stu­peň ZŠ hrá­či Gym­ná­zia Miku­láš­ské náměs­tí, Plzeň, kte­ří zis­kem 26,5 bodu sta­nu­li na mís­tě nej­vyš­ším a sta­li se mis­try Čes­ké repub­li­ky pro… Číst dále »Mistři !