Jedenáct hráčů na Mistrovství ČR do 8 let

Hned 11 hrá­čů ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dětí do 8 let v Kla­to­vech ve dnech 9.-10.5.2015. Výbor­né 11. mís­to vybo­jo­va­la v kon­ku­ren­ci 20 hrá­ček zis­kem 4,5 bodu Natál­ka Kře­no­vá. Na 16. mís­tě skon­či­la se 3 body Len­ka Ska­lo­vá a o mís­to níže na 17. mís­tě skon­či­la Káťa Ste­pa­nyshyn se 2,5 body. Nej­lep­ším z našich hrá­čů v kate­go­rii chlap­ců byl na 57. mís­tě (v kon­ku­ren­ci 90 hráčů) […]