5.turnaj Krajského přeboru v rapid šachu

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu, Domažli­ce 20.2.2016 star­ší (tuč­ně ozna­če­ni regis­tro­va­ní hrá­či ŠK 64 Plzeň): 2. (1.H14) Fla­jš­man Pavel ŠK Dvo­rec 5½, 3. (1.H12) Fla­jš­man Petr ŠK Dvo­rec 5, 4. (2.H14) Kašpar Lukáš ŠK Dvo­rec 5, 6. (1.D12) Mál­ko­vá Adri­a­na ŠK 64 Plzeň 4½, 7. (3.H14) Sed­lák Jakub ŠK Dvo­rec 4½, 8. (3.H12) Lang­ma­jer Jan ŠK 64 Plzeň 4½, 11. (2.D12) Marešová […]

5. turnaj Plzeňské šachové ligy 2015/2016

5. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy, 19.2.2016 Plzeň, stu­dov­na FAV ZČU: 2. Kraus Kris­ti­án 6, 4. Šťast­ný Jiří 5, 5. Janouš Marek 4,5, 6. Plic Voj­těch 4,5, 8. Les Jiří 4, 10. Šůla Jan 4, 11. Mužík Voj­těch 4, 12. Pro­vá­zek Denis 4, 13. Zíka Richard 4, 14. Vilí­mek Vít 3,5, 15. Voller Vít 3,5, 16. Kuchta Ště­pán 3,5, 17. Ada­mec Patrik 3, 18. Křen Adam 3, 19. Urbá­nek Voj­těch 3, 20. Novák Ondřej 3, 21. Zůcha Josef 3, […]

3. turnaj Klatovské věže

3. tur­naj Kla­tov­ské věže, 13. 2. 2016 v Líních: kat.1.-4. tří­da ZŠ: 2. Marek Janouš 6, 5. Jan Šůla 5, 7. Richard Zíka 4,5, 11. Vla­di­slav Hasman 4,5, 15. Samu­el Trh­lík 4, 16. Voj­těch Urbá­nek 4, 18. Vít Vilí­mek 3,5, 19. Jan Štván 3,5, 27. Tobi­áš Sýko­ra 3, 29. Ondřej Novák 3, 31. Lukáš Urbá­nek 2, 33. Anna Marie Šafá­řo­vá 2, […]