Krajský přebor družstev mladších žáků

Plzeň, 13. ZŠ, 28.3.2015, (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): 2. ŠK 64 Plzeň A 16 (David Hlo­žek 5,5 bodu, Adri­a­na Mál­ko­vá 5, Domi­nik Hein­rich 6, Víťa Pešek 6, Míša Mare­šo­vá 7 ze 7!! a Jiří Les 4,5 - spl­ně­na 4.VT) 4. ŠK Dvo­rec A 12  (Petr Fla­jš­man 5, Fran­ti­šek Krum­pholc 4, Mařen­ka Krum­phol­co­vá 4, David Fia­la 3, Ros­ťa Vitík […]

6. turnaj Plzeňské šachové ligy 2014/2015

28. ZŠ. 27.3.2015, (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): 1.Win­tr Filip (2. ZŠ) 6,5, 2.Lang­ma­je­ro­vá Jana (15. ZŠ) 5,5, 3.Lang­ma­jer Jan (15. ZŠ) 5,5, 4.Muková Micha­e­la (ZŠ Hor­ši­ce) 5, 5.Cajthaml Jakub (15. ZŠ) 4, 6.Šindelář Jakub (ZŠ Přeš­ti­ce) 4, 7.Šťast­ný Jiří (15. ZŠ) 4, 8.Kraus Kris­ti­án (15. ZŠ) 4, 9. Mil­to­vá Tere­za (ZŠ Líně) 4, […]

5. turnaj Krajského přeboru v rapid šachu mládeže 2014/2015

Domažli­ce, 21.3.2015 kate­go­rie star­ší: 1.Hlo­žek David (1. H12) 6,5, 4.Sedlák Jakub (2.H14) 5, 7.Kašpar Lukáš (3.H14) 4,5, 8.Flajšman Pavel (4.H14) 4,5, 9.Šeter­le Matěj (3.H12) 4, 10.Bošek Vla­di­mír (3.Open) 4, 11.Mál­ko­vá Adri­a­na (1.D12) 4, 12.Kre­sl Filip (5.H14), 13.Bui Tien Long (4.Open) 4, 14.Mare­šo­vá Micha­e­la (2.D12) 4, 15.Hein­rich Domi­nik (4.H12) 4, 16.Muková Micha­e­la (3.D12) 4, 19.Fiala David () […]

Čtyři, deset, sedmnáct

Čtvr­té, desá­té a sedm­nác­té mís­to vybo­jo­va­li čle­no­vé naše­ho oddí­lu na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii dívek do 10 let prv­ní nasa­ze­ná tur­na­je Míša Mare­šo­vá (na foto­gra­fii) bojo­va­la do posled­ní­ho kola o medai­li, jako jedi­ná pora­zi­la vítěz­nou Annu Lhot­skou, a s výbor­nou bilan­cí 6,5 bodů (s šes­ti výhra­mi, jed­nou remí­zou a dvě­ma poráž­ka­mi) vybo­jo­va­la koneč­né 4. mís­to. V kate­go­rii dívek do12 let byla jed­nou z favo­ri­tek Adri­a­na Málková, […]

4. turnaj Klatovské věže 2014/2015

Zbůch, 7. 3. 2015 (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): mateř­ská ško­la: 3.Sýkora Tobi­áš, 7.MŠ 3,5,  1.-5.tř.: 1.Lang­ma­jer Jan ŠK 64 Plzeň 6,5, 5. Šůla Jan 2. ZŠ Plzeň 4,5, 22.Plic Voj­těch 22.ZŠ Plzeň 3, 24.Cirelli James 22.ZŠ Plzeň 2,5, 28.Kuchta Ště­pán ZŠ Ště­no­vi­ce 2, 6.-9.tř.: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana ŠK 64 Plzeň 6,5, 5.Šťastný Josef ŠK 64 Plzeň 4, 8.Mautner Voj­těch ŠK 64 Plzeň 3, 9.Šťastný Jiří ŠK 64 Plzeň 3, […]

5. turnaj Plzeňské šachové ligy 2014/2015

2.ZŠ, 6. 3. 2015 (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): 1. Lang­ma­je­ro­vá Jana 15. ZŠ 6,5, 2. Muko­vá Micha­e­la ZŠ Přeš­ti­ce 6. Šťast­ný Josef 15, ZŠ 5, 4. Lang­ma­jer Jan 15. ZŠ 5, 5. Kraus Kris­ti­án 15. ZŠ 5, 7. Trh­lík Samu­el ZŠ Nepo­muk 4,5, 8. Caj­tha­ml Jakub 15. ZŠ 4,5, 9. Batík Max 2.ZŠ Plzeň 4, 10.Viták Fran­ti­šek 15. ZŠ 4, 11. Šťast­ný Jiří 15.ZŠ Plzeň 4, 12. Kře­no­vá Natá­lie 2.ZŠ […]