Šachový tábor

Děku­je­me všem za účast na letoš­ním tábo­ře a bude­me se těšit v příš­tím roce!

Ter­mín tábo­ra v roce 2020: 1. 8. 2020 — 8. 8. 2020