Přeskočit na obsah

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 4

Blesk ŠK64 Plzeň – únor4, pon­dě­lí 27. 2. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/tKVLVeqf): 
1.Herejk Petr 5, 2.Blud­ský Hynek 4,5, 3.Hon­cha­rov Makar 4, 4.Andru­se­vič Andrej 3,5,5.Blud­ský Vít 3,5, 6.-7.Král LukášJan­čík Voj­těch 1,5.

Blesk ŠK64 – únor4 max1500, pon­dě­lí 27. 2. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/0W3zY1IY):
1.Slu­ka Petr 6, 2.Böhm Jan 6, 3.Vokrač­ka Vít 5, 4.Poj­nar Daniel 4, 5.Mach Jan4, 6.Kubajes85 4, 7.Kuchta Ště­pán 4, 8.Tirb Ale­xej 3, 9.Seve­rinR 3, 10.Kužel Denis 3, 11.Gali­so­vá Dia­na 2,5, 12.Jan­čík Matěj 2.Kužel Filip 2.

Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne tur­na­jů pokra­ču­je příští pon­dě­lí 6. 3. 2023 tra­dič­ně od 19,30 h. - tur­naj „Blesk ŠK64 Plzeň – březen1“ na https://lichess.org/swiss/5JbmWoMG, a tur­naj „Blesk ŠK64 březen1– max1500“ pro hrá­če s ELO do 1500 na https://lichess.org/swiss/fDavplCm.

Při­poj­te se a pojď­te si zahrát!!