Přeskočit na obsah

Duben 2023

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.93, Plzeň 25. 4. 2023 1.-2.Holý Filip a Andru­se­vič Andrej 7 (z 8), 3.Herejk Petr 4, 4.Tenk Mar­tin 2, 5.Reshe­ty­lo Daniil 0. https://chess-results.com/tnr758996.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 4

Blesk ŠK64 Plzeň – duben4, pon­dě­lí 24. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/AC1x1Hsu):1.Herejk Petr 3 (z 3), 2.-3.Blud­ský Hynek a Blud­ský Vít 2,5. Blesk ŠK64 – duben4 max1500, pon­dě­lí 17. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/i5ryuLjQ): 1.Kuchta Ště­pán 3 (ze 3), 2.Kužel Denis 2, 3.Kužel Filip 1, 4.Šobr Anto­nín 0,5.… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - duben 4

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.92, Plzeň 18. 4. 2023 1.Herejk Petr 5 (z 6), 2.Hon­cha­rov Makar 4, 3.Andru­se­vič Andrej 3, 4.Tenk Mar­tin 0. https://chess-results.com/tnr756285.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 3

Blesk ŠK64 Plzeň – duben3, pon­dě­lí 17. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/LbkZb1Z5): 1.Herejk Petr 3,5 (ze 4), 2.Bechyn­ský Jan 3, 3.Blud­ský Hynek 2,5­, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Blud­ský Vít 1, 6.Mrázek Roman 0,5. Blesk ŠK64 – duben3 max1500, pon­dě­lí 17. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/wC3S5Jsl):1.Kužel Denis 4, 2.Mareš Jakub 4, 3.Vokrač­ka Vít… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - duben 3

4. turnaj šachových nadějí

Závě­reč­ný 4. tur­naj šacho­vých nadě­jí se ode­hrál 15. 4. 2023 v Líních. Z naše­ho klu­bu hrá­li v kate­go­rii mlad­ších dva naši hrá­či: Alex Tirb uhrál pěk­ných 5 bodů a obsa­dil 6. mís­to, Anto­nín Šobr se 3,5 body obsa­dil 20. mís­to. V tur­na­ji star­ších bylo počet­něj­ší… Číst dále »4. tur­naj šacho­vých nadějí

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 1

Blesk ŠK64 Plzeň – duben1, pon­dě­lí 3. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/UenkldTn):1.Hon­cha­rov Makar 4 (z 5), 2.Herejk Petr 4, 3.Blud­ský Hynek 3,4.Blud­ský Vít 2,5,5.jesusis­sus 2,5, 6.Markina Sofia 1, 7.Jan­čík Voj­těch 1. Blesk ŠK64 duben1 - max1500 pro hrá­če s ELO do 1500, pon­dě­lí 3. 4. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/od29gZy2):1.Beneš Jin­dřich 6 (ze… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - duben 1

Krajský přebor v rapid šachu mládeže

Kla­to­vy 1. 4. 2023 V sobo­tu 1. 4. 2023 se v Soko­lov­ně v Kla­to­vech usku­teč­nil Kraj­ský pře­bor v rapid šachu mlá­de­že. Hrá­lo se o postup na záři­jo­vé Mis­trov­ství ČR v rapid šachu mlá­de­že ve třech tur­na­jích kate­go­ri­ích: HD14 (2009 a 2010), HD12 (2011 a 2012), HD10 (2013 a ml.). Kro­mě toho se… Číst dále »Kraj­ský pře­bor v rapid šachu mládeže