Přeskočit na obsah

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.87, Plzeň 28. 2. 2023

1.-2.Andru­se­vič AndrejHerejk Petr 3, 3.Král Lukáš 0.

https://chess-results.com/tnr735521.aspx?lan=5

Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!