Přeskočit na obsah

Červenec 2021

Šachový tábor 2021 - sobota

Den 1. - sobo­ta 31. 7. 2021 Pří­jezd - roz­dě­le­ní do druž­stev - šta­fe­ty - bles­ko­vý tur­naj Po roce opět začal let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky. Po pří­jez­du a uby­to­vá­ní pro­bě­hl nástup a tra­dič­ní roz­lo­so­vá­ní do… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - sobota

Czech Open Pardubice

Letos náš oddíl his­to­ric­ky popr­vé vyslal tým na již kla­sic­ké klá­ní čtyř­člen­ných druž­stev na par­du­bic­ký Czech Open, kte­ré se kona­lo od 15. do 18. čer­ven­ce. Pro­gram akce je cel­kem nároč­ný, neboť se… Číst dále »Czech Open Pardubice

FIDE Open České Budějovice

1. – 9. 7. 2021 Čes­ké Budě­jo­vi­ce 71.Marek Janouš 4,5 (do FIDE ELO +36!), 103.Artem Mame­tev 3,5 (+104!!), cel­kem 143 hrá­čů. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr558924.aspx.