Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2014

V roce 2014 se tábor usku­teč­nil ve dnech 12.-19. 7. 2014 v rekre­ač­ním zaří­ze­ní „Nad Sta­rým Mlýnem“ v Hřebečníkách–Šlovicích (na pome­zí Plzeň­ské­ho a Stře­do­čes­ké­ho kra­je). Tábo­ra se zúčast­ni­lo 61 spo­ko­je­ných dětí.

Výsled­ky tábo­ro­vých tur­na­jů na Chess-Results.

Fotogalerie

Fotogalerie - neděle 13. 7. 2014

Fotogalerie - pondělí 14. 7. 2014

Fotogalerie - úterý 15. 7. 2014

Fotogalerie - středa 16. 7. 2014

Fotogalerie - čtvrtek 17. 7. 2014

Fotogalerie - pátek 18. 7. 2014

Fotogalerie - sobota 19. 7. 2014