Přeskočit na obsah

Duben 2017

V Lize mládeže 6. místo

Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň obsa­di­lo v Lize mlá­de­že - sku­pi­na A se 13 body 6. mís­to (tedy v prv­ní polo­vi­ně výsled­ko­vé lis­ti­ny). Druž­stvo 3 zápa­sy vyhrá­lo, 4 remi­zo­va­lo a 4 pro­hrá­lo, všech­ny poráž­ky byly těs­né a po vyrov­na­ných bojích, doká­za­li… Číst dále »V Lize mlá­de­že 6. místo

Na Klatovské věži 4x vítězství

V cel­ko­vém hod­no­ce­ní seri­á­lu tur­na­jů začí­na­jí­cích hrá­čů – Kla­tov­ské věži 2016/2017 - vybo­jo­va­li naši hrá­či čty­ři vítěz­ství v kate­go­ri­ích.  V kate­go­rii 5.-9.třída vyhrál suve­rén­ně Jir­ka Les (na foto­gra­fii vle­vo) s maxi­mál­ním počtem 45 bod.,… Číst dále »Na Kla­tov­ské věži 4x vítězství

Šest zlatých z KP v rapidu

Posled­ním šes­tým tur­naj v Plzni 8.4.2017 se uza­vřel letoš­ní roč­ník seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. V souč­tu všech tur­na­jů náš klub ŠK 64 Plzeň vybo­jo­val v 10 kate­go­ri­ích hned šest… Číst dále »Šest zla­tých z KP v rapidu