Přeskočit na obsah

Červenec 2022

Šachový tábor 2022 - neděle

Den 2. - nedě­le 31. 7. 2022 Tré­nin­ky - roz­ho­do­va­cí hra - úni­ko­vá hra Po oblí­be­né ran­ní roz­cvič­ce se k tre­né­rům po návra­tu z Par­du­bic­ké­ho tur­na­je při­po­jil Mar­tin Kopři­va. Dopo­led­ní tré­nin­ky tak moh­ly pro­běh­nout v plném… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - neděle