Přeskočit na obsah

Září 2022

Svatováclavský turnaj 2022

Líně 28. 9. 2022 3.Kou­tec­ká Mag­da­le­na 5,5, 5.Kou­tec­ký Vác­lav 5 – gra­tu­la­ce ke skvě­lým výsled­kům! Výsled­ky http://chess-results.com/tnr679210.aspx?lan=5

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.75, Plzeň 27. 9. 2022 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 3,5, 3.Hon­cha­rov Makar 2,5, 4.Andru­se­vy­ch Andrej 0,5. http://chess-results.com/tnr679373.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 4

26. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/T3JDMmuc 1.Bludský Hynek 4, 2.Honcharov Makar 3, 3.Bludský Vít 2,5, 4.Veličkov Domi­nik 2,5, 5.Herejk Petr 2,5, 6.Spencer Aaron 0,5.

Úspěšný vstup do 1. ligy

Hned v prv­ním kole 1.ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, sve­dl los naše Áčko v domá­cím pro­stře­dí Soko­lov­ny ve Lho­tě pro­ti Líním a Béč­ko pro­ti praž­ské Oaze. Obě naše druž­stva pod­le ratingo­vých před­po­kla­dů neby­la favo­ri­ty,… Číst dále »Úspěš­ný vstup do 1. ligy

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 3

19. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/HC2lEcss 1.Veličkov Domi­nik 6, 2.Bludský Vít 6, 3.Herejk Petr 4,5, 4.Ježek Jakub 4, 5.Honcharov Makar 4, 6.Andrusevych Andrej 3, 7.Bílek Ale­xan­dr 2, 8.Chessar­CZ 1, 9.toucan2011 0,5.

O zlatého krále 2022

Letoš­ní 11. roč­ník tur­na­je O zla­té­ho krá­le pat­řil k těm ze všech nej­sil­něj­ším. Ve star­tov­ním poli, kte­ré číta­lo 31 jmen, byli např. Artem Mame­tev, Marek Janouš či kar­lo­var­ský Voj­ta Teg­da. Tuhé boje dopro­vá­ze­ly všech­na kola… Číst dále »O zla­té­ho krá­le 2022

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

5. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/mH3IyAuh 1.Veličkov Domi­nik 4, 2.Bludský Vít 3, 3.Bludský Hynek 2, 4.Honcharov Makar 2, 5.Chessar­CZ 1

Hrajeme spolu 2022

Rado­by­či­ce, 3. 9. 2003 Star­ší: 4.Honcharov Makar 5, 6.Marešová Micha­e­la 5, 22.Marešová Deni­sa 3,5, 35.Mareš Jakub 2,5,https://chess-results.com/tnr671443.aspx?lan=1&art=1 Mlad­ší: 8.Koutecký Vác­lav 4,5, 15.Koutecká Mag­da­le­na 4, 20.Tirb Alex 3,https://chess-results.com/tnr671444.aspx?lan=1&art=1

Nové ELO FIDE k 1. 9. 2022

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 9. 2022 (roz­díl k 1. 7. 2022) 1.Herejk Petr 2144 (0), 2.Holý Filip 2074 (0), 3.Ran­da Miroslav 2028 (0), 4.Lang­ma­jer Jan 1999 (+130), 5.Malá­ro­vá (Pal­ko­vá) Kate­ři­na 1994 (0), 6.Nový Daniel 1984 (0), 7.Bechyn­ský Jan 1982 (0), 8.Hlo­žek David 1969… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 9. 2022