Přeskočit na obsah

Duben 2022

Klatovská věž 5

Kla­to­vy 23. 4. 2022 mlad­ší: 6.Václav Kou­tec­ký 4,5, 10.Filip Kužel 4, 15.Magdalena Kou­tec­ká 3, star­ší: 4.Jakub Mareš 4,5, 9.Ema Urvál­ko­vá 3,5, 10.Denis Kužel 3,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr631015.aspx?lan=5&art=1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 3

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - duben 3 18. 4. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/g9BPZgyM 1.Herejk Petr 4, 2.Veličkov Domi­nik 3, 3.Spencer Aaron 2, 4.Kotrc Lukáš 1,5, 5.Tirb Alex 1.

Ofenziva našich mladých

Po dvou­le­té odml­ce způ­so­be­né koro­na­vi­rem se o veli­ko­noč­ním víken­du 16. – 17. 4. 2022 usku­teč­nil sed­mý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je. V kon­ku­ren­ci 23 hrá­čů star­to­va­lo hned 11 hrá­čů ŠK 64 Plzeň. Hned od počát­ku… Číst dále »Ofen­zi­va našich mladých