Přeskočit na obsah

14. ročník turnaje rodinných dvojic

Pra­vo­nín 25. 2. 2023

Do Pra­vo­ní­na na tur­naj rodin­ných dvo­jic vyra­zi­ly dvě dvo­ji­ce našich hrá­čů – pod názvem Plze­ňá­ci hrá­li Hynek a Víťa Blud­ští, dru­hou dvo­ji­ci – Urvál­ko­vy – tvo­ři­ly Tere­za a Ema. Obě dvo­ji­ce sehrá­ly výbor­ný tur­naj, kte­rý vyvr­cho­lil vzá­jem­ným sou­bo­jem v posled­ním kole. Ten nako­nec po boji vyhrá­li Plze­ňá­ci 2:0 a skon­či­li v koneč­ném účto­vá­ní na 6.místě. Urvál­ko­vy obsa­di­ly 15. místo.

Výsled­ky: 6.Plze­ňá­ci 14 (Blud­ský Hynek 4,5 ze 7 Rp1642, Blud­ský Vít 5,5 Rp1629) , 15.Urvál­ko­vy 11 (Urvál­ko­vá Tere­za 4,5 Rp1582, Urvál­ko­vá Ema 4 Rp1326)

Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr720017.aspx?lan=5&art=0&rd=7.

Foto­ga­le­rie: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/RODINNE_DVOJICE_-_14._rocnik_-_SACHOVY_TURNAJ_25.2.2023/

Fotogalerie

Štítky: