Kde hrát online?

Série bles­ko­vých tur­na­jů ŠK64 Tur­na­je pořá­da­né naším klu­bem se hra­jí tem­pem 5 min + 2 s/tah na 7 kol a pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí do 19:00, zúčast­nit se může kaž­dý zájem­ce. Vhod­né pro všech­ny výkon­nost­ní sku­pi­ny!! Sta­čí jen zalo­žit si (bez­plat­ně) účet na lichess.org (zde je také mož­no tré­no­vat tak­ti­ku řeše­ním úloh), požá­dat o vstup do klu­bu ŠK 64 Plzeň na […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — listopad 4

Tur­na­je pořá­da­né naším klu­bem se hra­jí tem­pem 5 min + 2 s/tah na 7 kol a pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí do 19:00, zúčast­nit se může kaž­dý zájem­ce. Vhod­né pro všech­ny výkon­nost­ní sku­pi­ny!! Sta­čí jen zalo­žit si (bez­plat­ně) účet na lichess.org (zde je také mož­no tré­no­vat tak­ti­ku řeše­ním úloh), požá­dat o vstup do klu­bu ŠK 64 Plzeň na https://lichess.org/team/sk-64-plzen a pak se jen […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — listopad 3

1.Janouš Marek 6, 2.Bechyn­ský Jan 5,5, 3.Lang­ma­jer Jan 5, 4.Herejk Petr 4,5, 5.Blud­ský Vít 4,5, 6.Lorenc David 4, 7.Mores Anto­nín 4, 8.Blud­ský Hynek 3,5, 9.Spen­cer Aaron 3,5, 10.Suchý David 3, 11.Mach Jan 2, 12.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 13.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 14.Steh­lík Rudolf 1,5. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/tkyl0PIj I dal­ší onli­ne tur­na­je ŠK64 Plzeň budou vždy kaž­dé pondělí […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — listopad 2

1.Kia­ni Kia­rasch 6,5, 2.Lang­ma­jer Jan 5,5, 3.Bechyn­ský Jan 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Blud­ský Hynek 3,5, 6.Blud­ský Vít 3,5, 7.Mame­tev Artem 3, 8.Jan­čík Voj­těch 3, 9.Steh­lík Rudolf 3, 10.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 11.Mach Jan 2, 12.Sed­lá­ček Ště­pán 1, 13.Spen­cer Aaron 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/FOrDJ0je I dal­ší onli­ne tur­na­je ŠK64 Plzeň budou vždy kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 hod.!

Podzimní GARDE aréna

Hra­je se na kaž­dý pátek pod klu­bem Gar­de Kaz­ně­jov – https://www.chess.com/club/pilsen-chess-freaks. 4. pod­zim­ní GARDE aré­na, 6.11.2020: 6.Jan­čík Voj­těch 17, 5. pod­zim­ní GARDE aré­na, 13.11.2020: 3.Mame­tev Artem 32, 11.Jan­čík Voj­těch 13, 6. pod­zim­ní GARDE aré­na, 20.11.2020: 1.Mame­tev Artem 31 (gra­tu­la­ce !!), 5.Jan­čík Voj­těch 22,

Online Blesk ŠK64 Plzeň — listopad 1

1.Janouš Marek 6,5, 2.Kia­ni Kia­rasch 5,5, 3.Herejk Petr 5, 4.Bechyn­ský Jan 5, 5.Blud­ský Hynek 4,5, 6.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Artemtop228 4, 11.Novák Ondřej 3,5, 12.Kadista71 3,5, 13.Lorenc David 3, 14.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 15.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 16.Faust001 2,5, 17.Mach Jan 2,5, 18.Yan­nisP 2, 19.Spen­cer Aaron 2, 20.Trh­lík Martin […]

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 11. 2020

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 11. 2020 (roz­díl k 1. 9. 2020) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (0), 4.Nový Daniel 1965 (0), 5.Machalík Marek 1952 (0), 6.Bechynský Jan 1905 (0), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Janouš Marek 1772 (+21), 9.Lorenc David 1726 (0), 10.Langmajer Jan 1716 (-27), 11.Málek Milan 1682 (0), 12.Hrdlička Vác­lav 1681 […]