Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

KP III, 9.kolo Union Plzeň – ŠK 64 Plzeň C 0:5

V devá­tém kole Kraj­ské­ho pře­bo­ru III. tří­dy hrá­lo v nedě­li 26. 2. 2023 naše Céč­ko na Uni­o­nu a bylo z toho jed­no­znač­né vítěz­ství 5:0, když své par­tie vyhrá­li Hon­za Lag­ma­jer (1.), Matěj Šeter­le (2.), David Lorenc (3.), Mar­ti­na Kocan­do­vá (4.) i Vašek Pelí­šek (5.).

KP III, 9. kolo, Klatovy C – ŠK 64 D 2:3

Déč­ko ve stej­né sou­tě­ži absol­vo­va­lo ces­tu do Kla­tov pro­ti jejich Céč­ku. Zápas byl o mno­ho dra­ma­tič­těj­ší, když po pro­hrách Voj­ty Hod­la (4.) a Anič­ky Šafá­řo­vé (5.) otá­če­li skó­re v náš pro­spěch Dan Nový (1.), Domi­nik Velič­kov (2.) a Andrej Andru­se­vič (3.).

Po deví­ti kolech (dvě kola před kon­cem) je na čele KPIII s 24 body ŠK 64 Plzeň o čty­ři body Loko­mo­ti­vou Plzeň C a druž­stvem ŠK 64 Plzeň C (19 bodů). Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr669388.aspx?lan=5&art=0.