Přeskočit na obsah

Únor 2018

Šachový turnaj na Olympiádě dětí a mládeže

Šacho­vý tur­naj na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že, Lito­myšl 28.1.-1.2.2018 Ve čtyř­člen­né výpra­vě repre­zen­tu­jí­cí Plzeň­ský kraj v šacho­vém tur­na­ji na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že repre­zen­to­va­li dva zástup­ci naše­ho klu­bu Marek Janouš (kate­go­rie nejmlad­ší žáci)… Číst dále »Šacho­vý tur­naj na Olym­pi­á­dě dětí a mládeže

Výsledky tréninkových turnajů na Masarykově gymnáziu za první pololetí

Výsled­ky tré­nin­ko­vých tur­na­jů hra­ných při pon­děl­ních tré­nin­cích na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu za prv­ní polo­le­tí MGzač1: 1.Cirnfus J.4,5, 2.Kuchta Š. 3,5, 3.Plic E.3, 4.Kuchta L.2,5, 5.Hájek Š.1,5, 6.Augusta J.0, MGzač2: 1.Šeterle M.5, 2.Kuchta… Číst dále »Výsled­ky tré­nin­ko­vých tur­na­jů na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu za prv­ní pololetí