Šachový turnaj na Olympiádě dětí a mládeže

Šacho­vý tur­naj na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že, Lito­myšl 28.1.-1.2.2018 Ve čtyř­člen­né výpra­vě repre­zen­tu­jí­cí Plzeň­ský kraj v šacho­vém tur­na­ji na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že repre­zen­to­va­li dva zástup­ci naše­ho klu­bu Marek Janouš (kate­go­rie nejmlad­ší žáci) a Míša Mare­šo­vá (kate­go­rie dív­ky). Marek byl ve své kate­go­rii pátý nasa­ze­ný, prv­ní dvě par­tie vyhrál a pře­de­vším výhra ve dru­hém kole nad cel­ko­vě dru­hým Mar­kem Fize­rem je […]

Nové ELO FIDE k 1.2.2018

Pořa­dí ŠK 64 Plzeň dle ELO FIDE k 1.2.2018 1.Herejk Petr 2200 (měsíč­ní nárůst elo +10), 2.Palková Kate­ři­na 2052 (0), 3.Randa Miroslav 2022 (-21), 4.Bechynský Jan 1911 (+7), 5.Hložek David 1852 (-102), 6.Lorenc David 1764 (-2), 7.Kocandová Mar­ti­na 1704 (0), 8.Hrdlička Vác­lav 1691 (-2), 9.Málek Milan 1667 (0), 10.Šeterle Matěj 1585 (+66), 11.Mareš Petr 1527 (0), […]

Výsledky tréninkových turnajů na Masarykově gymnáziu za první pololetí

Výsled­ky tré­nin­ko­vých tur­na­jů hra­ných při pon­děl­ních tré­nin­cích na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu za prv­ní polo­le­tí MGzač1: 1.Cirnfus J.4,5, 2.Kuchta Š. 3,5, 3.Plic E.3, 4.Kuchta L.2,5, 5.Hájek Š.1,5, 6.Augusta J.0, MGzač2: 1.Šeterle M.5, 2.Kuchta Š. 4, 3.Kuchta L.3, 4.Hájek Š.2, 5.Augusta J.1, 6.Ivashin 0, MGzač3: 1.Kuchta Š. 5, 2.Plic E.4, 3.Cirnfus J.3, 4.Kuchta L.2, 5.Augusta J.1, 6.Hájek Š.0, MGzač4: […]

Výsledky tréninkových turnajů na 2.ZŠ za 1.pololetí

Výsled­ky tré­nin­ko­vých tur­na­jů při úter­ních krouž­cích na 2.ZŠ za 1.pololetí Zač1: 1.Roha­no­vá A.18, 2.Suchý D.15, 3.Houška M.14, 4.Tomek D.13, 5.Špaček F.12,5, 6.Kasl D.12, 7.Stehlík R.10,5, 8.Kašpar L.10, 9.Juhová A.8, 10.Hendrychová T.8, 11.Hadinger J.7,5, 12.Frantal O.7, 13.Jičínský L.5,5, 14.Senft O.5, 15.Kohoutková L.5, 16.Drobný A.4,5, 17.Kouba V.4,5, 18.Lorenc D.3. Pokr.1: 1.Křen A.11, 2.Les J.11, 3.Hodl V.9, 4.Hasman V.7,5, […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 7.kolo ŠK 64 A – Loko­mo­ti­va Plzeň A 3 : 5 (Kle­ment 1, Herejk 0,5, Bechyn­ský 0, Nový 1, Hlo­žek 0, Lorenc 0,5, Kocan­do­vá 0, Hrd­lič­ka 0), nepří­jem­ná poráž­ka v osla­be­né sesta­vě s teo­re­tic­ky nej­slab­ším týmem v sou­tě­ži, se 6 body jsme se pro­pad­li na 10. mís­to, v závě­reč­ných čtyřech kolech bude nut­no ješ­tě zabrat a dostat se do klid­né­ho stře­du tabul­ky. Dou­fej­me, že se již […]