Krajský přebor školních družstev

Plzeň, KD Peklo, 26. 2. 2014 kat.1.-5.tř.ZŠ: 1. 22 ZŠ 23 z 24 bodů! (Hlo­žek 6 ze 6, Doan 5, Pešek 6, Ško­da 6), 2.ZŠ Nepo­muk 15 (Krum­pholc 3, Fla­jš­man 3, Krum­phol­co­vá 4, Fia­la 3/4, Vitík 2/2), obě druž­stva postu­pu­jí do Mis­trov­ství ČR! … 5.ZŠ Pla­ná (Mare­šo­vá 4,5…), 12.ZŠ Dob­řa­ny 2,5 (Bla­žek 1, Váca 1,5, Bamruk 0„ Bar­doun 0) kat.6.-9.tř.ZŠ: 1.Gymnázium […]

4. turnaj Plzeňské šachové ligy 2013/2014

O narůs­ta­jí­cím zájmu o Plzeň­skou šacho­vou ligu vypo­ví­dá nej­lé­pe počet účast­ní­ků, kte­rý ros­te téměř s kaž­dým tur­na­jem. Toho posled­ní­ho, jenž se konal na valen­týn­ský pátek 14. úno­ra popr­vé na 2. ZŠ ve Sch­war­zo­vě uli­ci v Plzni na Borech, se zúčast­ni­lo 54 dětí nejen z plzeň­ských škol, ale i z Nepo­mu­ku či Přeš­tic. Akce nepo­strá­da­la nic, co se na správ­ný tur­naj slu­ší a pat­ří, včetně […]

3. turnaj Klatovské věže

Plzeň 21.ZŠ 1.2.2014 1.-4.třída: 1. Hein­rich Domi­nik 7, 2. Ško­da Jiří 6, 4. Kop­čil Jakub 5, 6. Win­tr Filip 5, 8. Fla­jš­man Petr 5, 10. Tre­ml Jan 4,5, 12. Kopač­ka Jan 4, 13. Rado­vá Amá­lie 4, 24. Pleš­míd Voj­těch 3, 27. Bra­bec Ondřej 3, 32. Havlí­ček Jakub 2,5, 34. Fia­la David 2,5, 36. Bla­žek Jin­dřich 2,5, […]