ELO ČR k 5.5.2016

Dne 5.5.2016 vyšlo nové ELO ČR. Zde je pořa­dí regis­tro­va­ných hrá­čů ŠK 64 Plzeň: Pořa­dí ŠK 64 Plzeň: 1. Herejk Petr 2182, 2. Ran­da Miroslav 1966,  3. Lorenc David 1799,  4. Hlo­žek David 1729, 5. Málek Milan 1681, 6. Hrd­lič­ka Vác­lav 1675, 7. Trej­bal Jan 1600, 8. Mareš Petr 1574, 9. Sta­ní­ček Petr 1557, 10. Kre­sl Filip 1477, 11. Pešek Vít 1468, 12. Mál­ko­vá Adri­a­na 1424, 13. Šeter­le Matěj 1379, 14. Hein­rich Domi­nik 1369, 15. Trej­bal Tomáš 1266, 16. Mare­šo­vá Micha­e­la 1258, 17. Lang­ma­jer Jan 1252, 18. Lang­ma­je­ro­vá Jana 1218, 19. Janouš Marek 1200, 20. Zavitkovská […]

Mistrovství ČR dětí do 8 let

Výsled­ky našich hrá­čů na Mis­trov­ství ČR dětí do 8 let (Most 7.-8.5.2016): H8: 42. Urbá­nek Lukáš 5, 69. Zíka Richard 4, 74. Novák Ondřej 3,5, 81. Urbá­nek Voj­těch 3, Cel­kem 96 hrá­čů. Pochva­la pro všech­ny naše zúčast­ně­né, pře­de­vším pro Luká­še, kte­rý vybo­jo­val výbor­ných 5 bodů z 9.