Krajské kolo Přeboru škol v šachu

Kraj­ské kolo Pře­bo­ru škol v šachu, Nýřa­ny 20.2.2019 Kate­go­rie střed­ní ško­ly 1.Gymnázium Plzeň, Miku­láš­ské nám. 26,5 (Hlo­žek David 6,5/7), 2.Gymnázium Blo­vi­ce 19 (Trh­lík Sam 4,5/7), 4.Masarykovo gym­ná­zi­um 17,5 (Šeter­le Matěj 5/7, Lang­ma­je­ro­vá Jana 5/7, Le Duc Dung 3,5/7), 7.Gymnázium Pla­sy 7 (Šťast­ný Josef 2/7) Kate­go­rie 6.-9.třída ZŠ 1.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň 17 (Lang­ma­jer Jan 3/5, Plic Eduard […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.18, Plzeň 12. 2. 2019 1.Herejk 10,5, 2.Bechynský 7,5, 3.Langmajer 3,5, 4.Mametev 2,5. http://chess-results.com/tnr414369.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.19, Plzeň 19. 2. 2019 1.Herejk 11,5, 2.Janouš 7, 3.Langmajer 4,5, 4.Mametev 1. http://chess-results.com/tnr416564.aspx?lan=5

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 8.kolo Loko Plzeň – ŠK 64 Plzeň 3 : 5 (Kle­ment 1, Šedi­vý 0, Herejk 1, Pal­ko­vá 1, Bechyn­ský 0,5, Macha­lík 1, Šeter­le 0, Janouš 0,5), žád­ná leh­ká prá­ce, ale nako­nec jsme to zvlád­li. Na čele se nic nemě­ní, jsme s 19 body na prů­běž­ném 2. mís­tě, dva body za vedou­cí­mi Domažli­ce­mi. Kraj­ský pře­bor II – […]

4. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 4.turnaj, 8.2.2019 stu­dov­na FAV ZČU Sku­pi­na A 1.Langmajer Jan 8,5/10, 2.Janouš Marek 6/9, 3.Šťastný Josef 6/11, 4.Langmajerová Jana 5,5/9, 5.Mastný The­o­dor 5,5/10, 6.Mametev Artem 4,5/12, 7.Šťastný Jiří 3/10, 8.Folková Mar­ké­ta 1/9 http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 13,5/15, 2.Les Jiří 11/19, 3.Novák Ondřej 10/15, 4.Mastný Leo­nard 7/10, 5.Plic Edu­ard 6/14, 6.Pšenák Micha­el 5,5/11, […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 7.kolo Let­ná – ŠK 64 Plzeň 2 : 6 (Kle­ment 0,5, Šedi­vý 1, Herejk 0,5, Hlo­žek 0,5, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 1, Janouš 1). Od snad­né­ho vítěz­ství nás neza­sta­vil ani pří­děl sně­hu a kom­pli­ka­ce s pří­jez­dem, druž­stvo je s 16 body na 2.místě dva body za vedou­cí­mi Domažlicemi.

Nové ELO FIDE k 1. 2. 2019

Pořa­dí ELO FIDE hrá­čů ŠK 64 Plzeň k 1. 2. 2019 (roz­díl k 1. 1. 2019) 1. Herejk Petr 2182 (-2), 2. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2027 (-1), 3. Ran­da Miroslav 2013 (+5), 4. Hlo­žek David 1917 (-8), 5. Bechyn­ský Jan 1913 (+26), 6. Lorenc David 1760 (-2), 7. Šeter­le Matěj 1700 (0), 8. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1694 (0), 9. Hrd­lič­ka Vác­lav 1679 (-11), 10. Málek Milan 1667 […]